Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Aktuality z krajů

V Kostelci u Kyjova se rodí dvě protipovodňové nádrže

V k. ú. Kostelec u Kyjova realizuje Pobočka Hodonín Státního pozemkového úřadu (SPÚ) současně dvě opatření protipovodňové ochrany, a to z prostředků Národního plánu obnovy....

Omezení provozu Pobočka Beroun

Dovolujeme si Vás informovat, že dne 11. 12. 2023 bude uzavřeno pracoviště Pobočka Beroun z důvodu odstávky elektrické energie.Provoz podatelny zůstane zajištěn v běžných otvíracích hodinách....

Exkurze studentů FŽP UJEP na Pobočce Děčín

V rámci spolupráce Státního pozemkového úřadu (SPÚ) s Fakultou životního prostředí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně (FŽP UJEP) proběhla dne 20. 10. 2023 exkurze studentů....

Pobočka Prostějov hostila seminář „Komplexní pozemkové úpravy z pohledu obcí“

Seminář pro obce okresu Prostějov, v jejichž katastrech je plánováno zahájení komplexních pozemkových úprav, pořádala v úterý 24.10.2023 Pobočka Prostějov Státního pozemkového úřadu.   V úvodu semináře seznámil ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj JUDr. Roman Brnčal, LL.M....

Státní pozemkový úřad se účastnil prvního ročníku Komunálního veletrhu. Pro rozvoj regionů je spolupráce v rámci veřejného sektoru zásadní.

Státní pozemkový úřad (SPÚ) ve spolupráci s Krajským pozemkovým úřadem pro Olomoucký kraj prezentoval své činnosti na prvním celostátním Komunálním veletrhu, který se konal 17. – 19. 5. 2023 na Výstavišti Flora Olomouc....

Minivýstava realizací Pobočky Děčín v Městské knihovně Děčín

Děčín, 4. května 2023 - Od dubna letošního roku je k vidění minivýstava realizací opatření pozemkových úprav, kterou uspořádal Státní pozemkový úřad, Pobočka Děčín v prostorách Městské knihovny Děčín....

Úvodní jednání pro komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Očihov a k. ú. Očihovec

Pozvánka na úvodní jednání pro komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Očihov a části katastrálního území Očihovec na Lounsku v Ústeckém kraji....

Nové větrolamy u Libčevsi

Pobočka Louny ukončila realizaci větrolamů VTL 1 a VTL 2 na základě schváleného plánu společných zařízení zpracovaného v rámci pozemkových úprav v k. ú. Sinutec....

Státní pozemkový úřad se podílí na budování klíčové dopravní infrastruktury státu

Praha, 6. ledna 2023 - Dne 20. 12. 2022 byla slavnostně zahájena stavba posledního desetikilometrového úseku dálnice D1, stavby 0136 Říkovice – Přerov, za účasti představitelů Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD ČR), Ministerstva dopravy, Státního pozemkového úřadu (SPÚ) a Olomouckého kraje. Jedná se o poslední chybějící úsek dálnice D1. Zprovozněním této stavby, jejíž dokončení je plánováno na první čtvrtletí roku 2026, bude dokončena naše nejstarší, nejdelší a nejdůležitější dálnice. Tato velice důležitá liniová stavba navíc uleví dopravní situaci v Přerově i jeho blízkému okolí. Zástupci Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj se účastnili tohoto slavnostního aktu....

Realizace polních cest včetně zasakovacího průlehu v k. ú. Sinutec, Kozly u Loun a Jablonec u Libčevsi

Pobočka Louny ukončila realizaci polních cest HPC 1 včetně zasakovacího průlehu ZP 1 v k. ú. Sinutec a HPC 4 v k. ú. Kozly u Loun a části cesty HC1 – R v k. ú. Jablonec u Libčevsi, čímž došlo ke zpřístupnění zemědělských pozemků vlastníkům a uživatelům a byla obnovena prostupnost krajiny společně s protierozním opatřením zadržujícím vodu v krajině....