Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Informace o konání úvodního jednání pro komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Sedčice a části k. ú. Žabokliky

Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Louny, zahájil řízení o komplexních pozemkových úpravách (KoPÚ) v k. ú. Sedčice a části k. ú. Žabokliky.

V souladu s ust. § 7 zákona pobočka svolává úvodní jednání, na které zve účastníky řízení o pozemkových úpravách (ust. § 5 zákona) a další vlastníky pozemků v předpokládaném obvodu pozemkových úprav a dotčené organizace a orgány státní správy.

Úvodní jednání se uskuteční dne 6. 3. 2024 ve 14:30 hodin ve velké zasedací místnosti Obecního úřadu v Novém Sedle, Nové Sedlo - ul. Farní 36, 438 01 Žatec.
Prezence účastníků proběhne od 14:00 do 14:30 hodin.

Na tomto jednání budou účastníci seznámeni s účelem, formou a předpokládaným obvodem pozemkových úprav. Bude projednán postup při stanovení nároků vlastníků, potřeba aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek a případné další otázky významné pro řízení o pozemkových úpravách.

Součástí úvodního jednání bude volba sboru zástupců vlastníků pozemků (ust. § 5 odst. 5 zákona).

Celkem je na úvodní jednání pozváno 41 účastníků řízení. Výměra řešeného území v k. ú. Sedčice je 348,13 ha, v k. ú. Žabokliky je 0,21 ha.

Řešené území v rámci KoPÚ v k ú. Sedčice a části k. ú. Žabokliky