Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Ústečané si mohou užívat další část cyklotrasy podél Bíliny

Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Teplice, během léta až podzimu 2023 zrekonstruovala další část cyklotrasy č. 3071 v rámci realizace plánu společných zařízení, s názvem „Realizace PSZ Řehlovice, Stadice". Rekonstrukce se týkala hlavní polní cesty HC16 v katastrálním území Stadice a navazující vedlejší polní cesty C12 v katastrálním území Řehlovice, v celkové délce 1165 m. Novým povrchem obnovené polní cesty je kryt z asfaltového betonu, který rovněž navazuje na stávající místní komunikace. Tuto polní cestu mohou využívat nejen místní zemědělci, vlastníci přilehlých pozemků, obyvatelé blízkých obcí, turisté, ale potěší samozřejmě i cyklisty a je vhodná i pro in-line bruslaře.

Dané místo je atraktivní také pro svou historickou hodnotu, poněvadž nedaleko této obnovené části cyklotrasy se nachází česká národní kulturní památka Královské pole s pomníkem Přemysla Oráče, zakladatele českého královského rodu Přemyslovců. Rozměry Královského pole ve středověku také posloužily jako základ české polní míry.

Nově zrekonstruované polní cesty přispěly k většímu komfortu pro uživatele této cyklotrasy č. 3071, jejíž celková délka činí 20 km. A kde začít cyklovýlet a úžit si pěkného svezení na nových polních cestách? Výchozí bod začíná v Trmicích na Václavském náměstí, kdy se vydáváme ulicemi Zámecká a Edisonova okolo Teplárny do ulice Na Rovném, po které dojedeme do Koštova. Zde se napojíme na červenou turistickou značku a pokračujeme okolo Královského pramene do Stadic a Řehlovic po obnovených polních cestách podél řeky Bíliny a dále do Malhostic. Cyklotrasa poté vede přes námi již dříve zrekonstruované polní cesty ve Rtyni nad Bílinou a dále nás zavede do Sezemic přes Nové Úpořiny do Bystřan, anakonec až do Teplic.

Obrázek1.png

Obnovená původní historická polní cesta nyní rovněž usnadňuje přístup pro zemědělskou techniku. Po zimních měsících a deštích se stávala původní cesta velmi podmáčenou, místy bahnitou a těžko průjezdnou. Díky této rekonstrukci, která řeší i řádné odvodnění, ať už to jsou podélné drenáže, sklon vozovky, oprava dvou propustků, u kterých byl vyčištěn trubní profil a koryto od nánosů a náletových porostů, odláždění kamennou dlažbou, došlo k úpravě povrchu a k jejímu využití i pro ostatní uživatele. Nová vozovka má šíři 3,5 m, s nezpevněnými krajnicemi 0,25 m. Na trase jsou vybudovány 4 výhybny a sjezdy pro zemědělskou techniku na obhospodařované pozemky. Postranní svahy v náspech i zářezech lemujících cestu byly zpevněny protierozní sítí z kokosových vláken, ohumusovány a osety travní směsí.

Celkové architektonické řešení úpravy prostoru komunikace vycházela ze snahy co nejpřirozeněji začlenit celou stavbu do krajiny.

Ukázky zrekonstruované polní cesty:

Hlavní polní cesta HC16 v k.ú. Stadice po rekonstrukci (směrem do Stadic).jpgObrázek3 Hlavní polní cesta HC16 v k.ú. Stadice po a před rekonstrukcí (směrem do Stadic).jpg

Obrázek4 Hlavní polní cesta HC16 v k.ú. Stadice po a před rekonstrukcí (směrem do Stadic).jpgObrázek5 Hlavní polní cesta HC16 v k.ú. Stadice po a před rekonstrukcí (směrem do Stadic).jpg

 

Obrázek6 Vedlejší polní cesta C12 v k.ú. Řehlovice po a před rekonstrukcí (směrem do Řehlovic).jpgObrázek7 Vedlejší polní cesta C12 v k.ú. Řehlovice po a před rekonstrukcí (směrem do Řehlovic).jpg

 

V rámci této akce, podél obnovených polních cest, byla také provedena výsadba, kdy bylo celkem vysazeno 33 kusů hrušní v „alejovém provedení“– konkrétně 22 kusů u polní cesty C12 v k.ú. Řehlovice a 11 kusů v rámci polní cesty HC 16 v k.ú. Stadice. Touto výsadbou byly v lokalitě nahrazeny původní staré hrušně. U vysazených stromů bude po dobu následujících třech let probíhat pěstební péče – zalévání, hnojení, vypletí okolo dřevin, kontrola oplocení atd.

Obrázek8 Hrušňová alej Stadice-Řehlovice.jpg