Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

V Děčíně si vychovávají budoucí talenty

Celkem 16 studentů Střední školy zahradnické a zemědělské Antonína Emanuela Komerse, Děčín-Libverda se od listopadu 2023 do února 2024 vystřídalo na Pobočce Děčín v rámci své školní praxe.

Spolupráci Státního pozemkového úřadu (SPÚ) se školou odstartovala účast Pobočky Děčín na zahradnické a zemědělské výstavě Libverda na podzim 2023. Děčínská pobočka v průběhu výstavy představila činnost SPÚ a návštěvníci si mohli dokonce i zasoutěžit.  O repotáži z výstavy více na Facebooku.

Studenti 4. ročníku oboru Agropodnikání, tak mohli během své týdenní praxe nahlédnout do tajů činnosti pobočky a zúročit v běžném provozu své nabyté znalosti zkušenosti z administrativy během svého studia.

Navázaná spolupráce se školou je pro pobočku přínosem, o to víc těší zpětná vazba školy.

„Ráda bych Vám poděkovala za Vaši nekonečnou trpělivost, a oddanost, kterou každý den věnujete našim žákům na praxích. Vaše cenné zkušenosti a podpora nejenže formují jejich mysl, ale také inspirují jejich srdce. Vaše práce je klíčová pro jejich budoucnost a my si vážíme všeho, co děláte." uvedla Olga Hlavacká, odborná pedagožka SŠZaZe A.E. Komerse, Děčín – Libverda.

To, že Státní pozemkový úřad obecně věnuje pozornost spolupráci se středními, vyššími odbornými a vysokými školami vyplývá z řady dalších aktivit. Úřad se aktivně zapojuje do určování obsahu odborného vzdělávání, a to především na vyšších stupních vzdělávání, dále při zajišťování odborné praxe pro studenty a také účasti odborníků z řad SPÚ na školách formou jednorázových odborných přednáškách či terénních exkurzí – od počátku roku 2023 se uskutečnilo 10 exkurzí. Mnozí odborníci z řad zaměstnanců SPÚ sami na školách učí nebo jsou často v rolích oponentů či konzultantů pro bakalářské a diplomové práce.