Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Středočeský a hl.m. Praha

Výstavba polních cest C8, NC5 a výsadba prvků lokálního ÚSES v k. ú. Břežany

Výstavba polních cest a výsadba prvků lokálního ÚSES byla realizovaná na základě schváleného plánu společných zařízení v rámci komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Břežany u Rakovníka. Zpracovatelem komplexních pozemkových úprav byla firma PROGEKA v.o.s. Rakovník....

Polní cesta VPC 1 Chotětov, katastrální území Chotětov a polní cesta HPC9 Hřivno, katastrální území Hřivno

Výstavba polních cest spolu s výsadbou doprovodné zeleně byla realizována Pobočkou Mladá Boleslav na základě schváleného plánu společných zařízení při provedení Komplexních pozemkových úprav v katastrálních územích Chotětov a Hřivno....

Polní cesta VPCS 4 Sibřina s biokoridorem LBK 10 Sibřina

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, Pobočka Nymburk vybudoval na základě dokončených komplexních pozemkových úprav v k. ú. Sibřina polní cestu VPCS4 s přilehlým biokoridorem LBK 10. Realizace probíhala od podzimu 2014 do února 2015. Následná péče o vysazený biokoridor bude probíhat do konce roku 2017....

Rekonstrukce polní cesty C1 v k. ú. Sýkořice

Rekonstrukce polní cesty a výsadba doprovodné zeleně byla realizována Pobočkou Rakovník na základě schváleného plánu společných zařízení při provedení I. etapy jednoduchých pozemkových úprav v katastrálním území Sýkořice....

Hospodářské usedlosti navrácené Rytířskému řádu Křižovníků s červenou hvězdou

Dne 15. 7. 2015 došlo k fyzickému předání posledního ze tří pražských hospodářských velkostatků, které původně náležely do vlastnictví Rytířského řádu Křížovníků s červenou hvězdou, v souvislosti s rozhodnutím o jejich navrácení ve smyslu § 9 odst. 6 zákona č. 428/2012 Sb., v platném znění (ZMVC). Krajský pozemkový úřad pro hl. m. Prahu tak přidal další nemovitosti mezi vydané podle tohoto zákona....

Realizace cesty v k. ú. Bratčice u Potěh

Z prostředků EU v rámci Programu rozvoje venkova se podařilo po provedených komplexních pozemkových úpravách v k. ú. Bratčice u Potěh vybudovat, jako jeden z navržených prvků Plánu společných zařízení, polní cesty PC 5 a LC 11. Tato účelová komunikace - díky spolupráci s obcí Podmoky, spojuje nejen dvě sousední obce, ale také dva sousední okresy a kraje....

Polní cesta A s interakčním prvkem a polní cesta C s nájezdem na C1 v k. ú. Tupadly, část Želízy, Středočeský kraj, pobočka Mělník

V roce 2015 byla dokončena polní cesta A s interakčním prvkem a polní cesta C s nájezdem na C1 v k. ú. Tupadly (část Želízy), která zpřístupnila nejen nové zemědělské pozemky ale i lesy, čímž umožnila lepší hospodaření zemědělcům i vlastníkům lesů. Cesta se nachází v SCHKO Kokořínsko a je přirozeně začleněna do krajiny, účelně propojuje ekologicky stabilní část krajiny do funkčního celku. Zachovává biodiverzitu přírodních ekosystémů a rozdělením velkého bloku orné půdy došlo i k protierozní ochraně. Nová cesta propojila turisticky krajinu mezi obcemi Sitné a Tupadly, kde jsou možné i krásné výhledy na České Středohoří....

Rybník Pod Panskou

Rybník Pod Panskou s obtokovým korytem na Zákolanském potoce (ř. km cca 18,6 –18,9) – revitalizační a protipovodňové opatření v okrese Praha - západ...

Krajský pozemkový úřad pro hlavní město Prahu

Krajský pozemkový úřad pro hlavní město Prahu...

Zpráva o činnosti KPÚ pro Středočeský kraj, Pobočky Benešov

Společná zařízení v rámci komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Postupice Polní cesta HPC 1 v k. ú. Postupice...