Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Středočeský a hl.m. Praha

Realizace cesty v k. ú. Bratčice u Potěh

Z prostředků EU v rámci Programu rozvoje venkova se podařilo po provedených komplexních pozemkových úpravách v k. ú. Bratčice u Potěh vybudovat, jako jeden z navržených prvků Plánu společných zařízení, polní cesty PC 5 a LC 11. Tato účelová komunikace - díky spolupráci s obcí Podmoky, spojuje nejen dvě sousední obce, ale také dva sousední okresy a kraje....

Polní cesta A s interakčním prvkem a polní cesta C s nájezdem na C1 v k. ú. Tupadly, část Želízy, Středočeský kraj, pobočka Mělník

V roce 2015 byla dokončena polní cesta A s interakčním prvkem a polní cesta C s nájezdem na C1 v k. ú. Tupadly (část Želízy), která zpřístupnila nejen nové zemědělské pozemky ale i lesy, čímž umožnila lepší hospodaření zemědělcům i vlastníkům lesů. Cesta se nachází v SCHKO Kokořínsko a je přirozeně začleněna do krajiny, účelně propojuje ekologicky stabilní část krajiny do funkčního celku. Zachovává biodiverzitu přírodních ekosystémů a rozdělením velkého bloku orné půdy došlo i k protierozní ochraně. Nová cesta propojila turisticky krajinu mezi obcemi Sitné a Tupadly, kde jsou možné i krásné výhledy na České Středohoří....

Rybník Pod Panskou

Rybník Pod Panskou s obtokovým korytem na Zákolanském potoce (ř. km cca 18,6 –18,9) – revitalizační a protipovodňové opatření v okrese Praha - západ...

Krajský pozemkový úřad pro hlavní město Prahu

Krajský pozemkový úřad pro hlavní město Prahu...

Zpráva o činnosti KPÚ pro Středočeský kraj, Pobočky Benešov

Společná zařízení v rámci komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Postupice Polní cesta HPC 1 v k. ú. Postupice...

Rekonstrukce polní cesty a brodu v k.ú. Chodouň

Realizace – Pobočka Beroun Zpřístupnění pozemků - rekonstrukce polní cesty C26 a brodu v k. ú. Chodouň...

Ocenění Středočeského kraje

Pobočky Mělník, Pobočka Kutná Hora Ministr ocenil KPÚ pro Středočeský kraj...

Protierozní opatření k.ú. Nebovidy

Pobočka Kolín Protierozní opatření k.ú. Nebovidy - lokality U Studánky...