Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Středočeský a hl.m. Praha

Exkurze studentů FŽP ČZU Praha na pobočce SPÚ v Nymburce

Dne 3. května 2017 navštívilo Pobočku Nymburk 17 studentů druhého ročníku oboru KPÚ (Krajinné a pozemkové úpravy) a ve dnech 9. až 10. května přijelo na exkurzi 47 studentů prvních ročníků oborů KPÚ a VK (Voda v krajině)....

Výsadba biocenter a interakčních prvků Pobočkou Nymburk

V okresech Praha-východ a Nymburk využíváme při realizaci plánů společných zařízení v procesu komplexních pozemkových úprav dva způsoby zakládání biocenter. Jsou jimi výsadba pomocí lesnické technikya výsadba s využitím zahradnické techniky. 1....

Pozemkové úpravy na trase budoucí dálnice D6 v okrese Rakovník.

Budoucí dálnice D6 (dříve rychlostní silnice R6) protíná svojí trasou okres Rakovník od východu na západ. Počátky přestavby tahu silnice první třídy I/6 se datují od konce osmdesátých let....

Setkání členů Středočeské a Východočeské pobočky Českomoravské komory pro pozemkové úpravy se zástupci pozemkových úřadů

Dne 22. 9. 2016 se v Hospodě u Strejčků v Červených Janovicích (okres Kutná Hora) uskutečnilo setkání členů Středočeské a Východočeské pobočky Českomoravské komory pro pozemkové úpravy (ČMKPÚ) se zástupci pozemkových úřadů Středočeského, Královéhradeckého a Pardubického kraje....

Realizované cesty HPC 6 a NC 1 v k. ú. Tuchlovice a budování navazující cesty C 5 v k. ú. Lány

Pozemkový úřad Kladno dokončil v roce 2010 výstavbu dvou na sebe navazujících účelových polních komunikací v k. ú. Tuchlovice, kde již dříve proběhly komplexní pozemkové úpravy. Celková výše investice byla 4 167 193 Kč....

Výstavba kolejových polních cest na Nymbursku

Z praktického hlediska využíváme při realizaci některých vedlejších polních cest kolejové zpevnění. Jeho výhodou je nižší finanční náročnost, možnost použití v trasách s větším sklonem, minimální údržba, dlouhá životnost a lepší zapojení do krajiny....

Zpřístupnění pozemků – Rekonstrukce polní cesty P11 a interakční prvek IP2 v k. ú. Chodouň

Tato realizace byla provedena v rámci realizace společných zařízení po dokončených komplexních pozemkových úpravách v katastrálním území Chodouň, které byly zapsány do katastru nemovitostí v roce 2013. Toto dílo bylo provedeno jako druhá realizace v daném k. ú. Chodouň....

6. ročník exkurze studentů České zemědělské univerzity v Praze na Pobočce Mladá Boleslav

Dne 27. 4. 2016 proběhl již 6. ročník exkurze studentů Fakulty životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze se zaměřením na realizace společných zařízení v rámci pozemkových úprav na Pobočce Mladá Boleslav. Na pořádání letošního ročníku se spolupodílela a svým programem přispěla i Pobočka Mělník....

Realizace společných zařízení v katastrálním území Sedlečko u Veliše

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, Pobočka Benešov, úspěšně dokončil zápis komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Sedlečko u Veliše do katastru nemovitostí a přikročil k realizaci plánu společných zařízení....

Minulost a současnost pozemkového úřadu v Příbrami

Okres Příbram je se svou celkovou výměrou 169 248 ha největším okresem Středočeského kraje a patří mezi největší okresy v České republice. Okres má 302 katastrálních území. Nadmořská výška se pohybuje od 243 metrů do 862 metrů nad mořem....