Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Středočeský a hl.m. Praha

Realizace společných zařízení v katastrálním území Sedlečko u Veliše

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, Pobočka Benešov, úspěšně dokončil zápis komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Sedlečko u Veliše do katastru nemovitostí a přikročil k realizaci plánu společných zařízení....

Minulost a současnost pozemkového úřadu v Příbrami

Okres Příbram je se svou celkovou výměrou 169 248 ha největším okresem Středočeského kraje a patří mezi největší okresy v České republice. Okres má 302 katastrálních území. Nadmořská výška se pohybuje od 243 metrů do 862 metrů nad mořem....

Připravované stěhování pracoviště KPÚ pro hl. m. Prahu

V nejbližších několika týdnech dojde ke změně sídla pracoviště krajského pozemkového úřadu pro hl. m. Prahu. Novou adresou úřadu bude budova Domu odborových svazů. Bývalý palác Všeobecného penzijního ústavu pocházející z let 1932 – 1934 se nalézá v Praze, v městské části Praha 3 – Žižkov, na náměstí Winstona Churchilla. Tato budova je od roku 2015 také sídlem krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj....

KPÚ pro Středočeský kraj - KoPÚ v rámci výstavby D6

V souvislosti s výstavbou dálnice D6 (původně rychlostní komunikace R6) byl Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj požádán Ředitelstvím silnic a dálnic ČR - Správa Karlovy Vary o prioritní zpracování komplexních pozemkových úprav v katastrálních územích dotčených touto stavbou. Všechna tato území v rámci Středočeského kraje spadají do kompetence Pobočky Rakovník. Zároveň byly stanoveny priority zahajování pozemkových úprav, a to v souladu s přípravou jednotlivých úseků stavby ze strany investora a jeho požadavků...

Činnost RDK - KPÚ pro Středočeský kraj

RDK pro Středočeský kraj prošla v letošním roce několika změnami (mimo jiné jistě oboustranně přínosnou spoluprací s Ústeckým krajem do konce července), ale ve druhé polovině roku se systém její činnosti ustálil. Jednání probíhala nejprve v původním sídle KPÚ pro Středočeský kraj v Kladně, resp. od května v novém sídle KPÚ na Náměstí Winstona Churchilla 1800/2 v Praze 3....

ČOV Pomněnice

V rámci havarijního stavu nefunkční ČOV Pomněnice byla přijata opatření ze strany SPÚ-KPÚ pro SK k nápravě. Po několika jednání za účasti MěÚ Benešov, SPÚ KPÚ SK, zástupci Lesů ČR, VHS Benešov a KÚ Středočeského kraje byla zdárně dokončena oprava ČOV Pomněnice do stavu viz foto a předána KÚSK k provozování. Následovat bude odkanalizování přetlakovou stanicí obce Pomněnice městem Benešov....

Církevní restituce ve Středočeském kraji

V rámci zvýšeného tlaku na vyřizování církevních restitucí upřednostňujeme po dohodě s odborem církevních restitucí SK vydávání HIMU- (bytů, budov a staveb a rybníků). K začátku měsíce listopadu uvádíme následující:...

Církevní restituce – dokončování procesu rozhodování dle zákona č. 428/2012 Sb., v pl. znění

Krajský pozemkový úřad pro hl. m. Prahu v současné době dokončuje proces vyřizování uplatněných výzev oprávněných osob dle zákona č. 428/2012 Sb., v platném znění. Do 30. 11. 2015 plánujeme vyřídit výzvy, kde je povinnou osobou Státní pozemkový úřad a do 31. 12. 2015 pak předpokládáme dořešení také výzev ostatních povinných osob. S ohledem na skutečnost, že krajská pracoviště pro hl. m. Prahu a Střední Čechy mají některé z oprávněných osob společné, věnujeme se v současné době také vyřizování některých z výzev, které místní příslušností původně spadaly pod Středočeský kraj. I dokončení těchto spisů předpokládáme v termínu do konce tohoto roku....

Výstavba polních cest C8, NC5 a výsadba prvků lokálního ÚSES v k. ú. Břežany

Výstavba polních cest a výsadba prvků lokálního ÚSES byla realizovaná na základě schváleného plánu společných zařízení v rámci komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Břežany u Rakovníka. Zpracovatelem komplexních pozemkových úprav byla firma PROGEKA v.o.s. Rakovník....

Polní cesta VPC 1 Chotětov, katastrální území Chotětov a polní cesta HPC9 Hřivno, katastrální území Hřivno

Výstavba polních cest spolu s výsadbou doprovodné zeleně byla realizována Pobočkou Mladá Boleslav na základě schváleného plánu společných zařízení při provedení Komplexních pozemkových úprav v katastrálních územích Chotětov a Hřivno....