Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Středočeský a hl.m. Praha

Setkání členů Středočeské a Východočeské pobočky Českomoravské komory pro pozemkové úpravy se zástupci pozemkových úřadů

Dne 22. 9. 2016 se v Hospodě u Strejčků v Červených Janovicích (okres Kutná Hora) uskutečnilo setkání členů Středočeské a Východočeské pobočky Českomoravské komory pro pozemkové úpravy (ČMKPÚ) se zástupci pozemkových úřadů Středočeského, Královéhradeckého a Pardubického kraje....

Realizované cesty HPC 6 a NC 1 v k. ú. Tuchlovice a budování navazující cesty C 5 v k. ú. Lány

Pozemkový úřad Kladno dokončil v roce 2010 výstavbu dvou na sebe navazujících účelových polních komunikací v k. ú. Tuchlovice, kde již dříve proběhly komplexní pozemkové úpravy. Celková výše investice byla 4 167 193 Kč....

Výstavba kolejových polních cest na Nymbursku

Z praktického hlediska využíváme při realizaci některých vedlejších polních cest kolejové zpevnění. Jeho výhodou je nižší finanční náročnost, možnost použití v trasách s větším sklonem, minimální údržba, dlouhá životnost a lepší zapojení do krajiny....

Zpřístupnění pozemků – Rekonstrukce polní cesty P11 a interakční prvek IP2 v k. ú. Chodouň

Tato realizace byla provedena v rámci realizace společných zařízení po dokončených komplexních pozemkových úpravách v katastrálním území Chodouň, které byly zapsány do katastru nemovitostí v roce 2013. Toto dílo bylo provedeno jako druhá realizace v daném k. ú. Chodouň....

6. ročník exkurze studentů České zemědělské univerzity v Praze na Pobočce Mladá Boleslav

Dne 27. 4. 2016 proběhl již 6. ročník exkurze studentů Fakulty životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze se zaměřením na realizace společných zařízení v rámci pozemkových úprav na Pobočce Mladá Boleslav. Na pořádání letošního ročníku se spolupodílela a svým programem přispěla i Pobočka Mělník....

Realizace společných zařízení v katastrálním území Sedlečko u Veliše

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, Pobočka Benešov, úspěšně dokončil zápis komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Sedlečko u Veliše do katastru nemovitostí a přikročil k realizaci plánu společných zařízení....

Minulost a současnost pozemkového úřadu v Příbrami

Okres Příbram je se svou celkovou výměrou 169 248 ha největším okresem Středočeského kraje a patří mezi největší okresy v České republice. Okres má 302 katastrálních území. Nadmořská výška se pohybuje od 243 metrů do 862 metrů nad mořem....

Připravované stěhování pracoviště KPÚ pro hl. m. Prahu

V nejbližších několika týdnech dojde ke změně sídla pracoviště krajského pozemkového úřadu pro hl. m. Prahu. Novou adresou úřadu bude budova Domu odborových svazů. Bývalý palác Všeobecného penzijního ústavu pocházející z let 1932 – 1934 se nalézá v Praze, v městské části Praha 3 – Žižkov, na náměstí Winstona Churchilla. Tato budova je od roku 2015 také sídlem krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj....

KPÚ pro Středočeský kraj - KoPÚ v rámci výstavby D6

V souvislosti s výstavbou dálnice D6 (původně rychlostní komunikace R6) byl Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj požádán Ředitelstvím silnic a dálnic ČR - Správa Karlovy Vary o prioritní zpracování komplexních pozemkových úprav v katastrálních územích dotčených touto stavbou. Všechna tato území v rámci Středočeského kraje spadají do kompetence Pobočky Rakovník. Zároveň byly stanoveny priority zahajování pozemkových úprav, a to v souladu s přípravou jednotlivých úseků stavby ze strany investora a jeho požadavků...

Činnost RDK - KPÚ pro Středočeský kraj

RDK pro Středočeský kraj prošla v letošním roce několika změnami (mimo jiné jistě oboustranně přínosnou spoluprací s Ústeckým krajem do konce července), ale ve druhé polovině roku se systém její činnosti ustálil. Jednání probíhala nejprve v původním sídle KPÚ pro Středočeský kraj v Kladně, resp. od května v novém sídle KPÚ na Náměstí Winstona Churchilla 1800/2 v Praze 3....