Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Středočeský a hl.m. Praha

Činnost RDK - KPÚ pro Středočeský kraj

RDK pro Středočeský kraj prošla v letošním roce několika změnami (mimo jiné jistě oboustranně přínosnou spoluprací s Ústeckým krajem do konce července), ale ve druhé polovině roku se systém její činnosti ustálil. Jednání probíhala nejprve v původním sídle KPÚ pro Středočeský kraj v Kladně, resp. od května v novém sídle KPÚ na Náměstí Winstona Churchilla 1800/2 v Praze 3....

ČOV Pomněnice

V rámci havarijního stavu nefunkční ČOV Pomněnice byla přijata opatření ze strany SPÚ-KPÚ pro SK k nápravě. Po několika jednání za účasti MěÚ Benešov, SPÚ KPÚ SK, zástupci Lesů ČR, VHS Benešov a KÚ Středočeského kraje byla zdárně dokončena oprava ČOV Pomněnice do stavu viz foto a předána KÚSK k provozování. Následovat bude odkanalizování přetlakovou stanicí obce Pomněnice městem Benešov....

Církevní restituce ve Středočeském kraji

V rámci zvýšeného tlaku na vyřizování církevních restitucí upřednostňujeme po dohodě s odborem církevních restitucí SK vydávání HIMU- (bytů, budov a staveb a rybníků). K začátku měsíce listopadu uvádíme následující:...

Církevní restituce – dokončování procesu rozhodování dle zákona č. 428/2012 Sb., v pl. znění

Krajský pozemkový úřad pro hl. m. Prahu v současné době dokončuje proces vyřizování uplatněných výzev oprávněných osob dle zákona č. 428/2012 Sb., v platném znění. Do 30. 11. 2015 plánujeme vyřídit výzvy, kde je povinnou osobou Státní pozemkový úřad a do 31. 12. 2015 pak předpokládáme dořešení také výzev ostatních povinných osob. S ohledem na skutečnost, že krajská pracoviště pro hl. m. Prahu a Střední Čechy mají některé z oprávněných osob společné, věnujeme se v současné době také vyřizování některých z výzev, které místní příslušností původně spadaly pod Středočeský kraj. I dokončení těchto spisů předpokládáme v termínu do konce tohoto roku....

Výstavba polních cest C8, NC5 a výsadba prvků lokálního ÚSES v k. ú. Břežany

Výstavba polních cest a výsadba prvků lokálního ÚSES byla realizovaná na základě schváleného plánu společných zařízení v rámci komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Břežany u Rakovníka. Zpracovatelem komplexních pozemkových úprav byla firma PROGEKA v.o.s. Rakovník....

Polní cesta VPC 1 Chotětov, katastrální území Chotětov a polní cesta HPC9 Hřivno, katastrální území Hřivno

Výstavba polních cest spolu s výsadbou doprovodné zeleně byla realizována Pobočkou Mladá Boleslav na základě schváleného plánu společných zařízení při provedení Komplexních pozemkových úprav v katastrálních územích Chotětov a Hřivno....

Polní cesta VPCS 4 Sibřina s biokoridorem LBK 10 Sibřina

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, Pobočka Nymburk vybudoval na základě dokončených komplexních pozemkových úprav v k. ú. Sibřina polní cestu VPCS4 s přilehlým biokoridorem LBK 10. Realizace probíhala od podzimu 2014 do února 2015. Následná péče o vysazený biokoridor bude probíhat do konce roku 2017....

Rekonstrukce polní cesty C1 v k. ú. Sýkořice

Rekonstrukce polní cesty a výsadba doprovodné zeleně byla realizována Pobočkou Rakovník na základě schváleného plánu společných zařízení při provedení I. etapy jednoduchých pozemkových úprav v katastrálním území Sýkořice....

Hospodářské usedlosti navrácené Rytířskému řádu Křižovníků s červenou hvězdou

Dne 15. 7. 2015 došlo k fyzickému předání posledního ze tří pražských hospodářských velkostatků, které původně náležely do vlastnictví Rytířského řádu Křížovníků s červenou hvězdou, v souvislosti s rozhodnutím o jejich navrácení ve smyslu § 9 odst. 6 zákona č. 428/2012 Sb., v platném znění (ZMVC). Krajský pozemkový úřad pro hl. m. Prahu tak přidal další nemovitosti mezi vydané podle tohoto zákona....

Realizace cesty v k. ú. Bratčice u Potěh

Z prostředků EU v rámci Programu rozvoje venkova se podařilo po provedených komplexních pozemkových úpravách v k. ú. Bratčice u Potěh vybudovat, jako jeden z navržených prvků Plánu společných zařízení, polní cesty PC 5 a LC 11. Tato účelová komunikace - díky spolupráci s obcí Podmoky, spojuje nejen dvě sousední obce, ale také dva sousední okresy a kraje....