Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Rekonstrukce polní cesty C1 v k. ú. Sýkořice

Rekonstrukce polní cesty a výsadba doprovodné zeleně byla realizována Pobočkou Rakovník na základě schváleného plánu společných zařízení při provedení I. etapy jednoduchých pozemkových úprav v katastrálním území Sýkořice.

Zpracovatelem návrhu jednoduchých pozemkových úprav byla  firma ZF Praha spol. s r.o. Zhotovitelem projektové dokumentace na rekonstrukci polní cesty byla firma PJK s.r.o. Samotná stavba vznikla za podpory EU v rámci 17. kola Programu rozvoje venkova pro období 2007 – 2013.

Náklady na vybudování komunikace činily 2 628 849 Kč (včetně DPH). Výstavba byla prováděna firmou POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s. K zahájení výstavby došlo 16.6.2014 a k jejímu dokončení 17.3.2015.

Cesta C1 je kategorie P3,5/30, má tedy šířku 3,0 m s krajnicemi 2x0,25 m a návrhovou rychlost 30 km/h. Délka cesty je 1,2852 km, kryt vozovky OKS I s obrusnou vrstvou ABS II. Komunikace začíná napojením na komunikaci 201/II ve tvaru Y, severovýchodně za obcí Sýkořice a na konci se napojuje na asfaltovou místní komunikaci. Slouží především k zpřístupnění přilehlých zemědělských pozemků a propojení okolních komunikací, což má za následek odklon provozu zemědělské dopravy z obce Sýkořice. Komunikace zlepšuje jednak propojení a prostupnost krajiny a také pozitivně ovlivňuje životní prostředí.

Součásti stavby byla též výsadba doprovodné zeleně podél cesty. Toto ozelenění vychází z plánu společných zařízení JPÚ Sýkořice a bylo konzultováno a odsouhlaseno „Správou CHKO Křivoklátsko“.

V rámci výsadby doprovodné  zeleně byly vysazeny dřeviny ovocné a neovocné středního vzrůstu, které vhodně zapadají do celkového rázu okolní krajiny. Například hrušně, třešně jeřáby, borovice a břízy. Výsadba doprovodné zeleně byla realizována po dokončení stavebních prací na polní cestě.