Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Hospodářské usedlosti navrácené Rytířskému řádu Křižovníků s červenou hvězdou

Dne 15. 7. 2015 došlo k fyzickému předání posledního ze tří pražských hospodářských velkostatků, které původně náležely do vlastnictví Rytířského řádu Křížovníků s červenou hvězdou, v souvislosti s rozhodnutím o jejich navrácení ve smyslu § 9 odst. 6 zákona č. 428/2012 Sb., v platném znění (ZMVC). Krajský pozemkový úřad pro hl. m. Prahu tak přidal další nemovitosti mezi vydané podle tohoto zákona.

V  červnu a červenci tohoto roku byl vydán této oprávněné církevní osobě majetek v podobě původního velkostatku ve Slivenci a Ďáblicích. Ve stejné době byla realizována fyzická předání vydaného majetku (areálů) na místě samém. Byly rovněž odevzdány smlouvy opravňující třetí osoby k užívání vydávaného majetku, které přechází na nového nabyvatele ze zákona a současně byly dány technické dokumentace staveb a jiné související doklady včetně podrobných informací k jednotlivým vydaným stavbám.

Prvním vydaným areálem v „církevních restitucích“ z vlastnictví státu do vlastnictví Rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou byl již v roce 2014 zemědělský Křižovnický dvůr v Hloubětíně. K fyzickému předání tohoto areálu došlo dne 15. 9. 2014.