Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Polní cesta A s interakčním prvkem a polní cesta C s nájezdem na C1 v k. ú. Tupadly, část Želízy, Středočeský kraj, pobočka Mělník

V roce 2015 byla dokončena polní cesta A s interakčním prvkem a polní cesta C s nájezdem na C1 v k. ú. Tupadly (část Želízy), která zpřístupnila nejen nové zemědělské pozemky ale i lesy, čímž umožnila lepší hospodaření zemědělcům i vlastníkům lesů. Cesta se nachází v SCHKO Kokořínsko a je přirozeně začleněna do krajiny, účelně propojuje ekologicky stabilní část krajiny do funkčního celku. Zachovává biodiverzitu přírodních ekosystémů a rozdělením velkého bloku orné půdy došlo i k protierozní ochraně. Nová cesta propojila turisticky krajinu mezi obcemi Sitné a Tupadly, kde jsou možné i krásné výhledy na České Středohoří.

Parametry výstavby:

Název stavby polní cesta A s interakčním prvkem, polní cesta C s nájezdem na polní cestu C1 k. ú. Tupadly (část k. ú. Želízy). Zadavatel - ČR - SPÚ, KPÚ pro Středočeský kraj, Pobočka Mělník.

Údaje o polních cestách - polní cesta A s interakčním prvkem: pozemek KN p.č. 1394 k. ú. Tupadly, 1146 k. ú. Želízy, délka polní cesty 1 km (760 m v k. ú. Tupadly, 280 m v k. ú. Želízy) napojení na cestu C. Podél polní cesty je pravostranný interakční prvek včetně ozelenění a zatravněný pruh (část k. ú. Tupadly, část k. ú. Želízy). Polní cesta C s nájezdem na polní cestu C 1: pozemek KN p.č. 1404 k. ú. Tupadly, délka polní cesty je necelý 0,5 km s nájezdem na polní cestu C1, pozemek KN p.č. 1242/2 k. ú. Tupadly. Kategorie – polní cesta A: kategorie P 4/30 - šířka vozovky 3,00 m s oboustrannými krajnicemi, polní cesta C s nájezdem na polní cestu C1: kategorie P 4,5/30. Doba výstavby - zahájení prací 16. 6.2014 předáním staveniště, ukončení prací 3. 3. 2015 - převzetí dokončeného díla.

Celková výše nákladů vč. DPH byla přes 6 mil. Kč. Z toho bylo přes 5 mil. Kč hrazeno z Programu rozvoje venkova. Investiční náklady ve výši necelý 1 mil. Kč byly hrazeny z VPS.

SEVERNÍ POHLED PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY

Mělník.jpg

 

SEVERNÍ POHLED V DOBĚ VÝSTAVBY

Mělník1.jpg

 

SEVERNÍ POHLED PO REALIZACI S VÝHYBNOU A INTERAKČNÍM PRVKEM

Mělník2.jpg

JIŽNÍ POHLED NA NOVĚ REALIZOVANOU POLNÍ CESTU

Mělník3.jpg