Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Realizace cesty v k. ú. Bratčice u Potěh

Z prostředků EU v rámci Programu rozvoje venkova se podařilo po provedených komplexních pozemkových úpravách v k. ú. Bratčice u Potěh vybudovat, jako jeden z navržených prvků Plánu společných zařízení, polní cesty PC 5 a LC 11. Tato účelová komunikace - díky spolupráci s obcí Podmoky, spojuje nejen dvě sousední obce, ale také dva sousední okresy a kraje.

Realizace probíhala od září 2014 do března 2015 a po uvedení do provozu v dubnu letošního roku byla stavba předána do vlastnictví obce Bratčice. Celková investiční hodnota činila přibližně 10,8 mil. Kč.