Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Karlovarský

SPÚ je mimo jiné držitelem honiteb v Karlovarském kraji

Oddělení správy nemovitostí KPÚ pro Karlovarský kraj řeší mimo jiné i agendu úzce spojenou s myslivostí – SPÚ je v Karlovarském kraji držitelem celkem 36 honiteb - v okrese Karlovy Vary 11 honiteb, v okrese Sokolov 5 honiteb a v okrese Cheb 20 honiteb....

Privatizace nemovitostí v Karlovarském kraji

Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj, přestože působí v nejmenším kraji České republiky, má ve své evidenci 896 položek vedených jako hmotný investiční majetek. Většinou se jedná o komunikace, vodní nádrže, ale také o prozatím nezprivatizované zemědělské areály, kolny, garáže, atd....

Polní cesta HPC 19 a lokální biokoridor LBK 2B v k. ú. Krásno nad Teplou (okres Sokolov)

Pobočka Karlovy Vary si Vám dovoluje představit další společné zařízení realizované v roce 2014. Jedná se o rekonstrukci hlavní polní cesty HPC 19 a výstavbu nového lokálního biokoridoru LBK 2B, které byly navrženy v rámci komplexních pozemkových úprav (KoPÚ) v k. ú. Krásno nad Teplou....

Realizace polních cest v k. ú. Hrádek u Krajkové (okres Sokolov)

Komplexní pozemkové úpravy (KoPÚ) v k. ú. Hrádek u Krajkové byly zahájeny v roce 2003 na základě podnětu Obce Krajková a bývalého ÚP PF ČR v Sokolově....

Problematika Bolševníku velkolepého v Karlovarském kraji

Specifikem Karlovarského kraje je mimo jiné také výskyt Bolševníku velkolepého, který je v současné době řazen mezi vůbec nejnebezpečnější invazní druhy na českém území (platí i pro území mnoha dalších států)....

Vedlejší polní cesta VPC 4aN na p.p.č. 1074 v k. ú. Horní Ves u Mariánských Lázní

V rámci Programu rozvoje venkova ČR (PRV) pro období 2007–2013 byla v územní působnosti Pobočky Cheb realizována níže uvedená vedlejší polní cesta...

Hlavní polní cesty v k. ú. Ovesné Kladruby

Pro 21. kolo příjmu žádostí v rámci Programu rozvoje venkova ČR (PRV) pro období let 2007 – 2013 byl v územní působnosti Pobočky Cheb schválen k realizaci níže uvedený projekt stavby hlavní polní cesty, jenž byl dokončen 30.4.2015....

Doplňková polní cesta č. 11 v k. ú. Tachovská Huť – 1. etapa

V územní působnosti Pobočky Cheb byl schválen k realizaci níže uvedený projekt stavby polní cesty v rámci 21. kola příjmu žádostí v Programu rozvoje venkova ČR (PRV) pro období 2007 - 2013....

Hlavní polní cesta H2 na p.p.č. 3082 v k. ú. Tachovská Huť a hlavní polní cesta č. 11 na p. p. č. 1304 v k. ú. Plánská Huť

Pro 21. kolo příjmu žádostí v rámci Programu rozvoje venkova ČR (PRV) pro období let 2007 – 2013 byl v územní působnosti Pobočky Cheb schválen k realizaci níže uvedený projekt stavby polních cest, jenž byl dokončen 30.4.2015....

Dohoda o vydání zemědělské nemovitosti, v obci Lipová, Karlovarský kraj

Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj uzavřel, v souladu se zákonem č. 428/2012 Sb., v platném znění, dohodu o vydání zemědělské nemovité věci. S oprávněnou osobou, Českou provincií Kongregace Milosrdných sester sv. Kříže, dojde na základě dohody v nejbližší době k vrácení dvou bytových domů se 7 bytovými jednotkami, včetně souvisejícího zemědělského areálu v obci Lipová, části Palič....