Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

SPÚ je mimo jiné držitelem honiteb v Karlovarském kraji

Oddělení správy nemovitostí KPÚ pro Karlovarský kraj řeší mimo jiné i agendu úzce spojenou s myslivostí – SPÚ je v Karlovarském kraji držitelem celkem 36 honiteb - v okrese Karlovy Vary 11 honiteb, v okrese Sokolov 5 honiteb a v okrese Cheb 20 honiteb.

Tyto honitby byly uznány již v roce 1993 na souvislých honebních pozemcích ve správě SPÚ(dříve PF ČR). Honitby jsou pronajímány na 10 let. S nájemci je uzavřena smlouva o nájmu honitby, ze které je inkasováno roční nájemné.  Alikvótní část nájemného je následně převáděna jednotlivým vlastníkům pozemků podle podílu na celkové výměře honitby - KPÚ s nimi uzavírá dohody o finančních náhradách za užívání honebních pozemků.  

Do října 2015 zatím rozeslalo KPÚ celkem 1200 těchto dohod za okres Karlovy Vary, Sokolov a Cheb. V současné době registrujeme cca 20% nevrácených dohod a těmto vlastníkům KPÚ nyní rozesílá urgence.

Vedle státních honiteb jejímž držitelem je SPÚ jsou státní honitby LČR, s.p.  KPÚ dokončil v září 2015 podrobnou aktualizaci pozemků v honitbách LČR, s.p. a během října 2015 rozeslal nové seznamy pozemků jednotlivým lesním správám k odsouhlasení - LS Toužim 20 honiteb, LS Přimda 3 honitby, LS Františkovy Lázně 12 honiteb, Lesní závod Kladská 7 honiteb, LS Horní Blatná 15 honiteb a LS Kraslice 18 honiteb. Na základě těchto podkladů budou nově uzavřeny popřípadě aktualizovány dohody o přičlenění honebních pozemků. Dále evidujeme a 1x ročně aktualizujeme 59 dohod o přičlenění honebních pozemků s držiteli cizích honiteb.