Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Hlavní polní cesty v k. ú. Ovesné Kladruby

Pro 21. kolo příjmu žádostí v rámci Programu rozvoje venkova ČR (PRV) pro období let 2007 – 2013 byl v územní působnosti Pobočky Cheb schválen k realizaci níže uvedený projekt stavby hlavní polní cesty, jenž byl dokončen 30.4.2015.

Popis stavby:

Hlavní polní cesta HPC 1 se nachází v ploše stávající cesty, která navazuje na místní komunikaci s živičným povrchem. Celková délka cesty je 1 800 m, povrch cesty tvoří penetrační makadam a v části navazující na místní komunikaci v prostoru zemědělské farmy je použit živičný povrch. V úseku vozovky s živičným povrchem je navržena kategorie P 5/30, šířka 4 m s oboustrannou zpevněnou krajnicí 0,5 m. V ostatní části je navržena cesta v kategorii P4/30 a 0,5 m oboustranná zpevněná krajnice. Povrch této části polní cesty tvoří penetrační makadam.

Na trase cesty je provedena rekonstrukce tří propustků. Odvodnění cesty je provedeno příčným a podélným sklonem do přilehlé zeleně a v úseku 1,06 – 1,12 km je navržen levostranný příkop.

 

Součástí stavby je navržena nová výsadba liniové zeleně (stromy a keře).

 

Celková hodnota stavby ke dni předání činila 5,8 mil. Kč.