Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Problematika Bolševníku velkolepého v Karlovarském kraji

Specifikem Karlovarského kraje je mimo jiné také výskyt Bolševníku velkolepého, který je v současné době řazen mezi vůbec nejnebezpečnější invazní druhy na českém území (platí i pro území mnoha dalších států).

Bolševník velkolepý byl do Evropy zavlečen z Kavkazu a přilehlých oblastí, jako okrasná rostlina. V Česku pravděpodobně nechal vysadit první bolševníky kníže Metternich, první záznam o jejich pěstování v parku zámku Kynžvart pochází z roku 1862. V roce 1950 bylo známo celkem 9 lokalit jeho výskytu ve volné přírodě, dnes je jich 600 (podle odborníků jich ve skutečnosti může být až třikrát víc). Jeho rozšíření zpočátku hodně napomáhal fakt, že byl považován za nenáročnou okrasnou květinu. Podle českých zákonů je majitel pozemku povinen zabezpečit nešíření této rostliny. Vzhledem k náročnosti likvidace bolševníku je velice důležitá maximální prevence, spočívající v pečlivé likvidaci všech osamělých předsunutých jedinců, kteří by mohli založit novou enklávu, a v kontrole rizikových stanovišť, kde by se bolševník mohl uchytit.

Snahou Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj (dále jen „KPÚ“) je v maximální míře dostát této zákonné povinnosti, tj. omezit výskyt, ale hlavně zabránit dalšímu šíření této invazní rostliny na pozemcích ve vlastnictví České republiky a v právu hospodaření Státního pozemkového úřadu. Dotčené pozemky, které jsou předmětem nájemních smluv, a kde je tato povinnost přenesena na nájemce či pachtýře, jsou v době vegetace rostlin pravidelně kontrolovány. Na nepronajatých pozemcích KPÚ zajišťuje tyto práce ve vlastní režii, v letošním roce bude likvidace realizována mechanickou cestou – dvě seče. Vzhledem k tomu, že je mechanická forma likvidace méně účinná než likvidace chemická, inicioval KPÚ společné jednání s příslušnými orgány státní správy, zemědělci, atd., které proběhne v nejbližší době a jehož výsledkem by měla být společně odsouhlasená koordinace kroků, které povedou k likvidaci a omezení výskytu této nebezpečné rostliny v kraji jako celku.

Bolševník velkolepý