Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Privatizace nemovitostí v Karlovarském kraji

Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj, přestože působí v nejmenším kraji České republiky, má ve své evidenci 896 položek vedených jako hmotný investiční majetek. Většinou se jedná o komunikace, vodní nádrže, ale také o prozatím nezprivatizované zemědělské areály, kolny, garáže, atd.

KPÚ má v právu hospodaření také jednu funkční čističku odpadních vod, vodárny, využívané vodovodní, kanalizační řady a jímky na splaškovou kanalizaci. 

Nemovité věci, které slouží široké veřejnosti – převážně se jedná o veřejně přístupné komunikace, převádí KPÚ do majetku obcí, a to bezúplatně, o tento způsob mají obce regionu zájem a možnosti pozemky touto formou do majetku získat hromadně využívají.

Snahou KPÚ je, i ostatní majetek, postupně převádět do rukou jejich dlouholetých uživatelů, nebo dalších zájemců. Převody jsou realizovány na základě schválených privatizačních projektů, dle platných ustanovení zákona č. 92/1991 Sb., a to formou přímých prodejů nájemcům, nebo Veřejnou soutěží o nejvhodnější nabídku.

Právě tyto veřejné soutěže má v současné době KPÚ aktuálně vyhlášeny. Předmětem převodům jsou nemovité věci ve všech okresech kraje. V okrese Cheb jde do prodeje 16 položek, např. drobné hospodářské stavby v obci Cheb, vodárna v obci Milhostov, zemědělská stavba o obci Teplá, atd. V okrese Karlovy Vary se jedná o 4 položky - jímky v katastru Sedlo u Toužimi a funkční garáže v obci Kobylé. Nejzajímavějším majetkem, který je předmětem soutěže – viz přiložené foto, je chovatelský areál v obci Sokolov. Podrobné informace týkající se způsobu prodej, termíny konání soutěží, zájemci obdrží jak v sídle KPÚ pro Karlovarský kraj, stejně tak je mohou pohodlně z domova získat na webovém portále Státního pozemkového úřadu.

 1.jpg