Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Hlavní polní cesta H2 na p.p.č. 3082 v k. ú. Tachovská Huť a hlavní polní cesta č. 11 na p. p. č. 1304 v k. ú. Plánská Huť

Pro 21. kolo příjmu žádostí v rámci Programu rozvoje venkova ČR (PRV) pro období let 2007 – 2013 byl v územní působnosti Pobočky Cheb schválen k realizaci níže uvedený projekt stavby polních cest, jenž byl dokončen 30.4.2015.

Popis stavby:

Hlavní polní cesta H2 v k. ú. Tachovská Huť je navržena jako zpevněná, jednopruhová, asfaltová šířky 3 m s oboustrannou zpevněnou krajnicí o šířce 0,5 m. Zařazena v kategorii P 4/30, délka cesty v ose je 868 m s jednou výhybnou. Podél cesty je navrženo jednostranné stromořadí na západní straně cesty.

Hlavní polní cesta č. 11 v k. ú. Plánská Huť je navržena jako zpevněná, jednopruhová, asfaltová šířky 3 m s oboustrannou zpevněnou krajnicí o šířce 0,5 m. Kategorie cesty P 4/30, délka cesty je 205 m s vybudováním jedné výhybny a příkopem podél východní strany vozovky. Součástí projektu je i výsadba doprovodné zeleně.

Celková hodnota stavby ke dni předání činila 4,3 mil. Kč.