Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Karlovarský

Omezení výskytu invazivních rostlin v Karlovarském kraji

Boj s invazivními rostlinami hlavně Bolševníkem velkolepým je v Karlovarském kraji stále aktuálním tématem, od letošního roku se rozrostl o další dvě rostliny, a to o Křídlatku a Netýkavkou žláznatou....

Důl Mauritius – prohlídková štola Kryštof

Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj převedl bezúplatně městu Abertamy část pozemku p. č. 1380 v k. ú. Hřebečná. Jednalo se o nárokový převod pozemku....

Účast Krajského pozemkového úřadu na seminářích pro zemědělce

Státní zemědělský a intervenční fond (SZIF) pořádal ve dnech 5. a 6. dubna 2016 semináře pro zemědělce v Karlových Varech a v Dolním Žandově....

Účast Krajského pozemkového úřadu na pracovním setkání se starosty – Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj

Dne 23. března 2016 se na Krajském úřadě v Karlových Varech konalo setkání starostů pořádané Svazem měst a obcí ČR, kterého se za Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj (KPÚ) zúčastnila zástupkyně ředitelky Růžena Vrbová....

Veřejná nabídka pozemků pro oprávněné osoby a převody pozemků v Karlovarském kraji

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj v roce 2015 připravil veřejnou nabídku pozemků pro oprávněné osoby dle § 11a zákona č. 229/1991 Sb., v jeho platném znění, o celkové výměře 108 ha k uspokojení nároků na náhradní pozemky. Takto bylo oprávněným osobám převedeno celkem 64 ha. V okrese Karlovy Vary 43 ha, v okrese Cheb 8 ha a v okrese Sokolov 13 ha, což činí zhruba 60 % z celkového objemu nabídnutých pozemků....

Nový rok byl na KPÚ pro Karlovarský kraj odstartován podepsáním smluv o dílo na zpracování návrhu KoPÚ

Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj na počátku roku 2016 ukončil zadání veřejné zakázky na zpracování Komplexních pozemkových úprav v katastrálních územích Štítary u Krásné, Vlkovice u Mariánských Lázní, Martinov u Mariánských Lázní a Prameny v okrese Cheb....

Pobočka Cheb zkvalitňuje služby pro své klienty

Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj oznamuje svým klientům, že od 1. 12. 2015 je na pobočce KPÚ v Chebu, Evropská 1605/8, k dispozici odborně vyškolený pracovník, zajišťující kontakt s KPÚ pro Karlovarský kraj....

Vodohospodářské opatření VO 1 realizované v rámci KoPÚ v k.ú. Horní Slavkov

Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj, Pobočka Karlovy Vary představuje další společné zařízení realizované v roce 2014. Tentokrát se jedná o polyfunkční vodohospodářské opatření, které bylo navrženo a posléze realizováno v rámci komplexních pozemkových úprav v k.ú. Horní Slavkov v okrese Sokolov....

SPÚ je mimo jiné držitelem honiteb v Karlovarském kraji

Oddělení správy nemovitostí KPÚ pro Karlovarský kraj řeší mimo jiné i agendu úzce spojenou s myslivostí – SPÚ je v Karlovarském kraji držitelem celkem 36 honiteb - v okrese Karlovy Vary 11 honiteb, v okrese Sokolov 5 honiteb a v okrese Cheb 20 honiteb....

Privatizace nemovitostí v Karlovarském kraji

Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj, přestože působí v nejmenším kraji České republiky, má ve své evidenci 896 položek vedených jako hmotný investiční majetek. Většinou se jedná o komunikace, vodní nádrže, ale také o prozatím nezprivatizované zemědělské areály, kolny, garáže, atd....