Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Privatizace rybníčků „U kapličky“

KPÚ pro Karlovarský kraj v první polovině roku 2016 vyhlásil 3 veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku k realizaci prodeje majetku dle zákona č. 92/1991 Sb. Jednoznačně největší zájem u vyhlášených soutěží byl o vodní plochy, jako tomu bylo i v případě rybníků v Karlovarském kraji.

O čtyři z nabízených rybníků usiloval Český svaz ochránců přírody, který ve veřejné soutěži uspěl a všechny čtyři rybníky v katastrálním území Toužim získal.

Jedná se o lesní rybníčky „U kapličky“ o rozloze od 900 do téměř 4000m2, které v minulosti sloužily jako rybníky plůdkové. V současné době mají rybníčky pro ČSOP velký význam, jelikož se zde vyskytují vzácné druhy obojživelníků, jako je blatnice skvrnitá, skokan krátkonohý, čolek obecný, čolek velký a skokan ostronosý. Z tohoto důvodu se ČSOP rozhodl vodní plochy získat, aby zamezil případnou obnovu chovu ryb, který by znamenal s velkou pravděpodobností zánik vhodných podmínek pro tyto vzácné živočichy.

Díky stovkám drobných dárců, kteří přispívají na konto veřejné sbírky, vykupuje Český svaz ochránců přírody podobná místa do trvalého vlastnictví a následně svěřuje do péče místním pozemkovým spolkům.

 

Foto.jpg