Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Účast Krajského pozemkového úřadu na seminářích pro zemědělce

Státní zemědělský a intervenční fond (SZIF) pořádal ve dnech 5. a 6. dubna 2016 semináře pro zemědělce v Karlových Varech a v Dolním Žandově. Ředitelka Krajského pracoviště pro Karlovarský kraj Šárka Václavíková využila tohoto setkání k informování zemědělců o aktuálních činnostech Státního pozemkového úřadu, které se jich mohou týkat a vyzvala je k aktivnímu přístupu k pozemkovým úpravám. Realizace pozemkových úprav může zemědělcům pomoci řešit problémy nejen s přístupem na pozemky, ale vybudováním cestní sítě zamezit problémům při těžbě dřeva a následným škodám na loukách a pastvinách při jeho převozech přes pozemky. V rámci plánu společných zařízení lze rovněž řešit protierozní opatření a opatření zaměřená na retenci vody v krajině, což je v současnosti i v Karlovarském kraji aktuální problém. Některá opatření mohou zemědělcům pomoci i při plnění požadavků vybraných dotačních titulů. V průběhu i po ukončení semináře pak ředitelka odpovídala na dotazy zemědělců, které se týkaly hlavně pozemkových úprav, ale i pronájmů a převodů pozemků, církevních restitucí atd.