Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Důl Mauritius – prohlídková štola Kryštof

Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj převedl bezúplatně městu Abertamy část pozemku p. č. 1380 v k. ú. Hřebečná. Jednalo se o nárokový převod pozemku.

Důl Mauritius na Hřebečné byl největší cínový důl v české části Krušných hor, v provozu byl téměř nepřetržitě po dobu čtyř století – od poloviny 16. století až do roku 1944. Jedinečnost tohoto důlního díla vedla v roce 2014 k jeho prohlášení za národní kulturní památku ČR, která je zároveň jednou z významných součástí sasko-české žádosti o zápis Hornické kulturní krajiny Erzgebirge/Krušnohoří na Seznam světového dědictví UNESCO.

K dolu Mauritius patří i prohlídková štola Kryštof, která vás zavede do impozantního podzemního světa horníků minulých století. Do štoly sestoupíte po 13 metrů vysokém kovovém schodišti zabudovaném do jámy dolu Mauritius. Vlastní prohlídková trasa ve štole měří více než 400 metrů (tam a zpět) a zahrnuje 9 zastávek. Seznámíte se mj. s ruční ražbou důlních děl pomocí želízka a mlátku, s rozšiřováním chodeb pomocí sázení ohněm či s metodami větrání a odvodňování dolu a nakonec stanete v úžasu u hlavní atrakce – obrovské komory dlouhé 65 m, široké 4-9 m a vysoké 15-25 m. Součástí prohlídky je i působivá audiovizuální projekce.

O zpřístupnění dolu pro veřejnost se zasloužil Spolek přátel dolu sv. Mauritius, který vznikl v roce 2012, a jehož zakladatelé si dali za cíl zkoumat, dokumentovat a chránit hornické památky ve středním Krušnohoří, a především pak na Hřebečné, kde má spolek své sídlo.

Město Abertamy má v plánu zbudovat ze zbylé části pozemku veřejně prospěšnou stavbu s tématikou doplňující okolí štoly.

 

Otevírací doba:                od 1. května do 30. září – denně od 10 do 18 hodin

Délka stezky                    7 km     

Orientace                         lehká

Obtížnost                         střední

Doba k absolvování           cca 1,5 hodiny