Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Veřejná nabídka pozemků pro oprávněné osoby a převody pozemků v Karlovarském kraji

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj v roce 2015 připravil veřejnou nabídku pozemků pro oprávněné osoby dle § 11a zákona č. 229/1991 Sb., v jeho platném znění, o celkové výměře 108 ha k uspokojení nároků na náhradní pozemky. Takto bylo oprávněným osobám převedeno celkem 64 ha. V okrese Karlovy Vary 43 ha, v okrese Cheb 8 ha a v okrese Sokolov 13 ha, což činí zhruba 60 % z celkového objemu nabídnutých pozemků.

Dále pak Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj vyřídil žádosti oprávněných osob dle § 18a zákona č. 229/1991 Sb., převodem pozemků o celkové výměře 9 ha. Jedná se o žádosti k pozemkům, které jsou zveřejněny v tzv. seznamu neprodaných pozemků, a převody pozemků mimo veřejnou nabídku, tzn. pozemky, které tvoří funkční celek se stavbou, jež je ve vlastnictví žadatele.

Za těmito převody je často složitý a časově náročný proces, na kterém se podílí pracovníci úřadu, a jehož výsledkem je úspěšné vypořádání nároků oprávněných osob.