Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Pobočka Cheb zkvalitňuje služby pro své klienty

Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj oznamuje svým klientům, že od 1. 12. 2015 je na pobočce KPÚ v Chebu, Evropská 1605/8, k dispozici odborně vyškolený pracovník, zajišťující kontakt s KPÚ pro Karlovarský kraj.

Zmíněný referent pobočky poskytne klientům na vysoké odborné úrovni informace o pracovních činnostech KPÚ pro Karlovarský kraj, například v oblasti převodů pozemků a staveb nebo v oblasti správy majetku. Na základě požadavků klientů a dle řešené problematiky, předá k vyplnění připravené formuláře Státního pozemkového úřadu, v případě potřeby poradí s jejich vyplněním.  Současně bude klientům sděleno jméno a telefonní kontakt referenta KPÚ, kterému bude žádost přidělena k vyřízení, včetně kontaktu na vedoucího oddělení KPÚ pro Karlovarský kraj, které se problematikou zabývá. Vyplněná žádost bude bezodkladně prostřednictvím podatelny předána KPÚ pro Karlovarský kraj k dalšímu zpracování.

Současně všem klientům SPÚ z okresu Cheb a okolí sdělujeme, že mohou pro předání jakékoliv korespondence, tj. nejen žádostí, ale např. podepsaných nájemních, pachtovních smluv a jejich dodatků, dohod o přičlenění honebních pozemků, dopisů, podnětů k řešení a stížností, využít nově nastaveného režimu vnitřní pošty mezi KPÚ pro Karlovarský kraj a pobočkou Cheb. 

Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj věří, že tato služba umožní rychlejší komunikaci mezi veřejností a pracovníky KPÚ, zlepší orientaci veřejnosti v rozsáhlých činnostech Státního pozemkového úřadu, a tak pomůže zkvalitnit práci úřadu.  

pobočka Cheb