Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Omezení výskytu invazivních rostlin v Karlovarském kraji

Boj s invazivními rostlinami hlavně Bolševníkem velkolepým je v Karlovarském kraji stále aktuálním tématem, od letošního roku se rozrostl o další dvě rostliny, a to o Křídlatku a Netýkavkou žláznatou.

 

V loňském roce ukončil Krajský úřad Karlovarského kraje realizaci projektu „Omezení výskytu invazních rostlin v Karlovarském kraji“, který byl za podpory Evropské unie realizován v letech 2013–2015. Během uvedených let proběhly na celém území kraje chemické nebo mechanické zásahy proti těmto rostlinám a na podzim poslední vegetační sezóny byl zmapován stav dosažený během této tříleté likvidace. Ukončení projektu s sebou pro vlastníky zasažených pozemků nese povinnost tento výsledek udržet, a to po dobu následujících deseti let. Dle manažerky projektu Ing. Lenky Pocové by to neměl být problém, pokud se o pozemky budou jejich vlastníci starat tak, jak jim to ukládá zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči.  

 

Aby se Státní pozemkový úřad nedostal do hledáčku referátů životního prostředí příslušných Městských úřadů, začal Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj s přípravou zakázky na likvidaci těchto invazivních rostlin již v lednu letošního roku. Zasažené pozemky byly rozděleny na pozemky bez užívacího vztahu a na pozemky pronajaté, či propachtované. Všichni uživatelé dotčených pozemků byli písemně vyrozuměni o povinnosti invazivní rostliny na pronajatých pozemcích likvidovat. Celkem bylo klientům KPÚ v této věci zasláno cca 400 dopisů.

 

Předmětem veřejné zakázky KPÚ na likvidaci zmíněných rostlin jsou pozemky, nebo jejich části roztroušené po celém kraji o celkové výměře 48 ha. Do této veřejné zakázky se přihlásili 4 uchazeči, jen jeden však splnil všechna stanovená kritéria. Zakázka byla rozdělena na dvě části, likvidace invazivních rostlin na pozemcích, které byly součástí výše uvedeného projektu Karlovarského kraje, a na likvidaci bolševníku velkolepého na ostatních nepronajatých pozemcích mimo tento program. V současné době máme za sebou první seč a aktuálně probíhá kontrola prací před fakturací.

 

bolševník.jpg

křídlatka.jpg

příklad likvidace.jpg