Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Nový rok byl na KPÚ pro Karlovarský kraj odstartován podepsáním smluv o dílo na zpracování návrhu KoPÚ

Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj na počátku roku 2016 ukončil zadání veřejné zakázky na zpracování Komplexních pozemkových úprav v katastrálních územích Štítary u Krásné, Vlkovice u Mariánských Lázní, Martinov u Mariánských Lázní a Prameny v okrese Cheb.

Veřejná zakázka byla dělena dle počtu katastrálních území na čtyři části. Hodnotícím kritériem byla nejnižší nabídková cena. Důležitou součástí zadávací dokumentace byly obchodní podmínky, které byly důkladně zpracovány tak, aby byla dodržena kvalita požadovaných prací a byla i stanovena záruka na jejich kvalitu.

Vysoutěžená cena této veřejné zakázky činí 7 280 412 Kč, včetně opčního práva bez DPH.

Uzavřené smlouvy o dílo předal Krajský pozemkový úřad pobočce Cheb, která povede řízení o pozemkových úpravách a bude kontrolovat provedené práce a jejich časové plnění.