Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Rekonstrukce polních cest v k. ú. Ovesné Kladruby a v k. ú. Vysočany u Ovesných Kladrub

Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj - Pobočka Cheb, zadal v druhé polovině letošního roku vypracování projektových dokumentací na realizaci staveb polních cest C01 v katastrálním území Vysočany u Ovesných Kladrub a HPC 1- dokončení v katastrálním území Ovesné Kladruby.

Komplexní pozemková úprava v těchto katastrálních územích byla ukončena zápisem do katastru nemovitostí v roce 2011. Nejvyšší prioritu pro následnou realizaci společných zařízení získala rekonstrukce hlavní polní cesty HPC 1 v k. ú. Ovesné Kladruby a v k. ú.  Vysočany  u  Ovesných  Kladrub  realizace  rekonstrukce  vedlejší  polní cesty VPC 2.

Část hlavní polní cesty HPC 1 v Ovesných Kladrubech byla realizována již v programovém období PRV 2007–2013. Tato stavba v celkové hodnotě 5,8 mil. Kč byla dokončena v roce 2015. Projektová dokumentace na rekonstrukci stávající vedlejší polní cesty VPC 2 ve Vysočanech byla vypracována v roce 2015. Předpokládaná cena této stavby dle projektové dokumentace je 1,87 mil. Kč bez DPH.

Obě dotčená katastrální území patří do územního obvodu obce Ovesné Kladruby. Obec v říjnu 2015 projednala v zastupitelstvu dokončení realizace rekonstrukce polní cesty HPC 1 v Ovesných Kladrubech a rekonstrukci hlavní polní cesty C01 ve Vysočanech u Ovesných Kladrub a požádala KPÚ – pobočku Cheb o jejich realizaci.

Trasy obou polních cest začínají mimo obvod pozemkové úpravy v intravilánu obce Ovesné Kladruby sjezdem ze silnice III/19831 a končí křižovatkou s cestou VPC 2 u Denkova statku v bývalé obci Vysočany, která dále pokračuje lesní cestou C06 a C07. Těmito polními cestami bude zajištěno jednak propojení katastrálního území Ovesné Kladruby a katastrálního území Vysočany u Ovesných Kladrub, ale také zpřístupnění pozemků v severovýchodní části katastrálního území Vysočany u Ovesných Kladrub.

 

Trasa HPC 1 v k.ú. Ovesné Kladruby.jpg

 

C01 v k.ú. Vysočany u Ovesných Kladrub.jpg

 

HPC 1 v k.ú. Ovesné Kladruby – dokončení.jpg

 

Křižovatka C01 s VPC 2 v k.ú. Vysočany u Ovesných Kladrub.jpg

 

VPC 2 v k. ú. Vysočany u Ovesných Kladrub.jpg