Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Pardubický

Představení realizací v k. ú. Luková a Žichlínek na Tradičním 44. polním kázání

Dne 1. června 2016 se v Žichlínku konalo Tradiční 44. polní kázání, které pořádala poradenská firma AGROEKO Žamberk, spol. s r.o. s cílem poskytnout zemědělské praxi odborné informace pro rostlinnou výrobu....

Velký kus práce oddělení privatizace a převodů Krajského pozemkového úřadu pro Pardubický kraj

Oddělení privatizace a převodů KPÚ pro Pardubický kraj v loňském roce dokončilo vypracováním 26 dohod proces vypořádání majetku církví na úrovni dohod....

Realizace polní cesty „K Vápenkám“ v k. ú. Krouna

Státní pozemkový úřad pro Pardubický kraj, pobočka Chrudim dokončila v loňském roce v rámci realizace opatření vyplývajících ze schváleného plánu společných zařízení v KoPÚ Krouna výstavbu polní cesty „K Vápenkám“....

Pobočka Svitavy podpoří zahájení komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Horní Újezd u Litomyšle

Zástupci pobočky Svitavy se dne 11. března 2016 od 18 hod. zúčastní setkání s vlastníky zemědělských pozemků v obci Horní Újezd. Toto setkání organizuje místní obecní úřad a jeho účelem je vysvětlit vlastníkům zemědělských pozemků možnosti a přínosy pozemkových úprav jak pro samotné vlastníky, tak i pro uživatele pozemků a v neposlední řadě také pro další rozvoj obce. Pokud se podaří získat dostatečný počet žádostí vlastníků pozemků, je pobočka Svitavy připravena zahájit správní řízení o komplexních pozemkových úpravách v k. ú. Horní Újezd u Litomyšle a současně zahájit přípravné práce pro zadání veřejné zakázky na výběr zhotovitele návrhu komplexních pozemkových úprav....

Církevní restituce v Pardubickém kraji oprávněné osoby Arcibiskupství olomouckého lze považovat již za minulost, i když ne tak dávnou.

Mezi největší oprávněné osoby, které v rámci církevních restitucí požádaly o navrácení majetku v působnosti SPÚ-KPÚ pro Pardubický kraj patří zejména Biskupství královéhradecké, Římskokatolická farnost - děkanství Heřmanův Městec, děkanství Česká Třebová, Římskokatolická farnost Borová a mimo jiné také Arcibiskupství olomoucké, které z celkového množství takřka 36 000 ha mělo také část majetku na hranicích Čech a Moravy. Jednalo se o 769 ha pozemků, které měl především ve své správě bývalý arcibiskupský velkostatek Svitavy a po přechodu na stát se pozemky dostaly především jako lesní pozemky do správy Lesů České republiky a Státních statků Moravská Třebová a Svitavy....

V průběhu měsíce února a března roku 2016 proběhnou v územní působnosti Pobočky Ústí nad Orlicí úvodní jednání k pozemkovým úpravám.

V roce 2015 zahájila Pobočka Ústí nad Orlicí pět komplexních pozemkových úprav (KoPÚ). V průběhu měsíce února a března 2016 proběhnou k těmto pozemkovým úpravám, v jednotlivých katastrálních územích, úvodní jednání, ve kterých budou účastníci řízení seznámeni s účelem, formou a obvodem pozemkových úprav a s činnostmi s nimi souvisejícími....

Realizace stavby „Tatenice – odlehčovací koryto K1"

Pobočka Ústí nad Orlicí, Krajského pozemkového úřadu pro Pardubický kraj, zrealizovala v k.ú. Tatenice jedno z opatření, které bylo navrženo plánem společných zařízení komplexních pozemkových úprav....

Pobočka Svitavy dokončila stavbu polní cesty C 10 v k. ú. Moravská Kamenná Horka

Pobočka Svitavy dokončila v listopadu tohoto roku výstavbu zpevněné polní cesty C10 s asfaltobetonovým povrchem o délce 750 m v katastrálním území Moravská Kamenná Horka. Polní cesta C10 je součástí plánu společných zařízení provedené komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Moravská Kamenná Horka. Jedná se o první zrealizovaný prvek plánu společných zařízení v tomto katastrálním území....

Úspěšně dokončené veřejné zakázky v Pardubickém kraji

Za podzim letošního roku se v oblasti veřejných zakázek podařila úspěšně dokončit zadávací řízení na návrh komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Vrážné, okres Svitavy, výstavbu polní cesty v katastrálním území Hostovice u Pardubic, dále pak na demolici objektu v obci Seč, okres Chrudim a rovněž byla úspěšně zadána veřejná zakázka na znalecké posudky a odhad cen nemovitostí v rozsahu činnosti Krajského pozemkového úřadu pro Pardubický kraj....

Realizace Protierozní opatření v k.ú. Horní Lipka

Pobočka Ústí nad Orlicí, Krajského pozemkového úřadu pro Pardubický kraj, zrealizovala v k.ú. Horní Lipka soubor staveb s názvem Protierozní opatření v k.ú. Horní Lipka, navržený v souladu plánem společných zařízení komplexních pozemkových úprav....