Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Pardubický

Pobočka Svitavy podpoří zahájení komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Horní Újezd u Litomyšle

Zástupci pobočky Svitavy se dne 11. března 2016 od 18 hod. zúčastní setkání s vlastníky zemědělských pozemků v obci Horní Újezd. Toto setkání organizuje místní obecní úřad a jeho účelem je vysvětlit vlastníkům zemědělských pozemků možnosti a přínosy pozemkových úprav jak pro samotné vlastníky, tak i pro uživatele pozemků a v neposlední řadě také pro další rozvoj obce. Pokud se podaří získat dostatečný počet žádostí vlastníků pozemků, je pobočka Svitavy připravena zahájit správní řízení o komplexních pozemkových úpravách v k. ú. Horní Újezd u Litomyšle a současně zahájit přípravné práce pro zadání veřejné zakázky na výběr zhotovitele návrhu komplexních pozemkových úprav....

Církevní restituce v Pardubickém kraji oprávněné osoby Arcibiskupství olomouckého lze považovat již za minulost, i když ne tak dávnou.

Mezi největší oprávněné osoby, které v rámci církevních restitucí požádaly o navrácení majetku v působnosti SPÚ-KPÚ pro Pardubický kraj patří zejména Biskupství královéhradecké, Římskokatolická farnost - děkanství Heřmanův Městec, děkanství Česká Třebová, Římskokatolická farnost Borová a mimo jiné také Arcibiskupství olomoucké, které z celkového množství takřka 36 000 ha mělo také část majetku na hranicích Čech a Moravy. Jednalo se o 769 ha pozemků, které měl především ve své správě bývalý arcibiskupský velkostatek Svitavy a po přechodu na stát se pozemky dostaly především jako lesní pozemky do správy Lesů České republiky a Státních statků Moravská Třebová a Svitavy....

V průběhu měsíce února a března roku 2016 proběhnou v územní působnosti Pobočky Ústí nad Orlicí úvodní jednání k pozemkovým úpravám.

V roce 2015 zahájila Pobočka Ústí nad Orlicí pět komplexních pozemkových úprav (KoPÚ). V průběhu měsíce února a března 2016 proběhnou k těmto pozemkovým úpravám, v jednotlivých katastrálních územích, úvodní jednání, ve kterých budou účastníci řízení seznámeni s účelem, formou a obvodem pozemkových úprav a s činnostmi s nimi souvisejícími....

Realizace stavby „Tatenice – odlehčovací koryto K1"

Pobočka Ústí nad Orlicí, Krajského pozemkového úřadu pro Pardubický kraj, zrealizovala v k.ú. Tatenice jedno z opatření, které bylo navrženo plánem společných zařízení komplexních pozemkových úprav....

Pobočka Svitavy dokončila stavbu polní cesty C 10 v k. ú. Moravská Kamenná Horka

Pobočka Svitavy dokončila v listopadu tohoto roku výstavbu zpevněné polní cesty C10 s asfaltobetonovým povrchem o délce 750 m v katastrálním území Moravská Kamenná Horka. Polní cesta C10 je součástí plánu společných zařízení provedené komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Moravská Kamenná Horka. Jedná se o první zrealizovaný prvek plánu společných zařízení v tomto katastrálním území....

Úspěšně dokončené veřejné zakázky v Pardubickém kraji

Za podzim letošního roku se v oblasti veřejných zakázek podařila úspěšně dokončit zadávací řízení na návrh komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Vrážné, okres Svitavy, výstavbu polní cesty v katastrálním území Hostovice u Pardubic, dále pak na demolici objektu v obci Seč, okres Chrudim a rovněž byla úspěšně zadána veřejná zakázka na znalecké posudky a odhad cen nemovitostí v rozsahu činnosti Krajského pozemkového úřadu pro Pardubický kraj....

Realizace Protierozní opatření v k.ú. Horní Lipka

Pobočka Ústí nad Orlicí, Krajského pozemkového úřadu pro Pardubický kraj, zrealizovala v k.ú. Horní Lipka soubor staveb s názvem Protierozní opatření v k.ú. Horní Lipka, navržený v souladu plánem společných zařízení komplexních pozemkových úprav....

STUDIE R35 ČASY – OSTROV

Na základě smlouvy o dílo mezi objednateli Ředitelstvím silnic a dálnic, Pobočka Pardubice a Krajským pozemkovým úřadem pro Pardubický kraj a zpracovatelem Ing. Miroslavem Kodytkem byla v červenci 2015 dokončena Studie R 35 Časy – Ostrov. Studie předchází zpracování komplexních pozemkových úprav v katastrálních územích dotčených stavbou komunikace R 35 a zároveň stanovuje rozsah území dotčeného touto komunikací....

Realizace prvků plánu společných zařízení v KoPÚ Vlčnov u Chrudimi

V katastrálním území Vlčnov u Chrudimi, rozšířeném o přilehlou část katastrálního území Orel, Pobočka Chrudim schválila v roce 2010 návrh komplexních pozemkových úprav. V rámci plánu společných zařízení byly navrženy k realizaci polní cesta HC 7A v k. ú. Orel a polní cesta HC7B v k. ú. Vlčnov u Chrudimi se svodným příkopem. Jedná se o jednu polní cestu procházející dvěma katastrálními územími a na ni navazující otevřený příkop sloužící k zachycení dešťových vod z přilehlého povodí i nově vybudované komunikace....

Pobočka Svitavy přihlašuje vybudovanou polní cestu C2 v k. ú. Hradec nad Svitavou do Soutěže o nejlepší realizované společné zařízení

Pobočka Svitavy zrealizovala v roce 2014 projekt na výstavbu zpevněné polní cesty C2 s asfaltobetonovým povrchem o délce 1,905 km v katastrálním území Hradec nad Svitavou. Polní cesta C2 je součástí plánu společných zařízení provedené komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Hradec nad Svitavou....