Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Pardubický

Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj je pro veřejnost již otevřen

Dovolujeme si Vám oznámit, že KPÚ pro Pardubický kraj je již pro veřejnost zcela otevřen. Omlouváme se za případné komplikace spojené s jeho dočasným uzavřením. Děkujeme za pochopení....

Oznámení o omezení provozu na KPÚ pro Pardubický kraj

Z provozních důvodů bude ve středu 3. 4. 2019 omezen provoz KPÚ pro Pardubický kraj....

Představení realizací v k. ú. Luková a Žichlínek na Tradičním 44. polním kázání

Dne 1. června 2016 se v Žichlínku konalo Tradiční 44. polní kázání, které pořádala poradenská firma AGROEKO Žamberk, spol. s r.o. s cílem poskytnout zemědělské praxi odborné informace pro rostlinnou výrobu....

Velký kus práce oddělení privatizace a převodů Krajského pozemkového úřadu pro Pardubický kraj

Oddělení privatizace a převodů KPÚ pro Pardubický kraj v loňském roce dokončilo vypracováním 26 dohod proces vypořádání majetku církví na úrovni dohod....

Realizace polní cesty „K Vápenkám“ v k. ú. Krouna

Státní pozemkový úřad pro Pardubický kraj, pobočka Chrudim dokončila v loňském roce v rámci realizace opatření vyplývajících ze schváleného plánu společných zařízení v KoPÚ Krouna výstavbu polní cesty „K Vápenkám“....

Pobočka Svitavy podpoří zahájení komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Horní Újezd u Litomyšle

Zástupci pobočky Svitavy se dne 11. března 2016 od 18 hod. zúčastní setkání s vlastníky zemědělských pozemků v obci Horní Újezd. Toto setkání organizuje místní obecní úřad a jeho účelem je vysvětlit vlastníkům zemědělských pozemků možnosti a přínosy pozemkových úprav jak pro samotné vlastníky, tak i pro uživatele pozemků a v neposlední řadě také pro další rozvoj obce. Pokud se podaří získat dostatečný počet žádostí vlastníků pozemků, je pobočka Svitavy připravena zahájit správní řízení o komplexních pozemkových úpravách v k. ú. Horní Újezd u Litomyšle a současně zahájit přípravné práce pro zadání veřejné zakázky na výběr zhotovitele návrhu komplexních pozemkových úprav....

Církevní restituce v Pardubickém kraji oprávněné osoby Arcibiskupství olomouckého lze považovat již za minulost, i když ne tak dávnou.

Mezi největší oprávněné osoby, které v rámci církevních restitucí požádaly o navrácení majetku v působnosti SPÚ-KPÚ pro Pardubický kraj patří zejména Biskupství královéhradecké, Římskokatolická farnost - děkanství Heřmanův Městec, děkanství Česká Třebová, Římskokatolická farnost Borová a mimo jiné také Arcibiskupství olomoucké, které z celkového množství takřka 36 000 ha mělo také část majetku na hranicích Čech a Moravy. Jednalo se o 769 ha pozemků, které měl především ve své správě bývalý arcibiskupský velkostatek Svitavy a po přechodu na stát se pozemky dostaly především jako lesní pozemky do správy Lesů České republiky a Státních statků Moravská Třebová a Svitavy....

V průběhu měsíce února a března roku 2016 proběhnou v územní působnosti Pobočky Ústí nad Orlicí úvodní jednání k pozemkovým úpravám.

V roce 2015 zahájila Pobočka Ústí nad Orlicí pět komplexních pozemkových úprav (KoPÚ). V průběhu měsíce února a března 2016 proběhnou k těmto pozemkovým úpravám, v jednotlivých katastrálních územích, úvodní jednání, ve kterých budou účastníci řízení seznámeni s účelem, formou a obvodem pozemkových úprav a s činnostmi s nimi souvisejícími....

Realizace stavby „Tatenice – odlehčovací koryto K1"

Pobočka Ústí nad Orlicí, Krajského pozemkového úřadu pro Pardubický kraj, zrealizovala v k.ú. Tatenice jedno z opatření, které bylo navrženo plánem společných zařízení komplexních pozemkových úprav....

Pobočka Svitavy dokončila stavbu polní cesty C 10 v k. ú. Moravská Kamenná Horka

Pobočka Svitavy dokončila v listopadu tohoto roku výstavbu zpevněné polní cesty C10 s asfaltobetonovým povrchem o délce 750 m v katastrálním území Moravská Kamenná Horka. Polní cesta C10 je součástí plánu společných zařízení provedené komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Moravská Kamenná Horka. Jedná se o první zrealizovaný prvek plánu společných zařízení v tomto katastrálním území....