Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Pobočka Svitavy dokončila stavbu polní cesty C 10 v k. ú. Moravská Kamenná Horka

Pobočka Svitavy dokončila v listopadu tohoto roku výstavbu zpevněné polní cesty C10 s asfaltobetonovým povrchem o délce 750 m v katastrálním území Moravská Kamenná Horka. Polní cesta C10 je součástí plánu společných zařízení provedené komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Moravská Kamenná Horka. Jedná se o první zrealizovaný prvek plánu společných zařízení v tomto katastrálním území.

Tato polní cesta slouží především ke zpřístupnění zemědělsky obhospodařovaných pozemků. Součástí realizace je i zatravněný zasakovací průleh a výsadba doprovodné liniové zeleně.

Trasa cesty C10 začíná napojením na stávající polní cestu C5 s asfaltovým povrchem. Pokračuje podél obce Kamenná Horka a zakončena je připojením na stávající místní komunikaci v intravilánu obce.

V celém úseku úpravy je polní cesta C10 provedena jako jednopruhová v kategorii P5/30, tj. jeden jízdní pruh šířky 4,0 m, se dvěma zpevněnými krajnicemi šířky 0,5 m. Šířka v koruně (volná šířka) je 5,0 m. Součástí polní cesty je 1 výhybna, a 4 sjezdy na pozemky.

Pro zvýšení retence vody v krajině bude sloužit nově vybudovaný zatravněný zasakovací průleh o délce 360 m s 13 zemními hrázkami pro snížení rychlosti odtoku vodu. Díky výsadbě doprovodné liniové zeleně v počtu 100 ks (provedena po dohodě s obcí výsadba slivoní), přispívá tato realizace ke zvýšení ekologické stability krajiny.

Zpracovatelem komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Moravská Kamenná Horka a současně i autorem realizačního projektu stavby byla firma Agroprojekt PSO s.r.o., Slavíčkova 840/1b, 638 00 Brno. Dodavatelskou firmou na zhotovení stavby polní cesta C10 byla firma SPH stavby s.r.o., Průmyslová 14147, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem.

Stavba byla realizována v období od 29. 9. 2015 předáním staveniště do 23. 11. 2015, kdy byla dokončená stavba polní cesty převzata Pobočkou Svitavy od zhotovitele stavby. Kolaudační prohlídka stavby proběhla dne 24. 11. 2015. V průběhu prosince 2015 bude stavba předána obci Kamenná Horka. Celková účetní investiční hodnota stavby činí 5 529 623,90 Kč, přičemž náklady na zhotovení stavební části činily 5 369 371 Kč.