Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Církevní restituce v Pardubickém kraji oprávněné osoby Arcibiskupství olomouckého lze považovat již za minulost, i když ne tak dávnou.

Mezi největší oprávněné osoby, které v rámci církevních restitucí požádaly o navrácení majetku v působnosti SPÚ-KPÚ pro Pardubický kraj patří zejména Biskupství královéhradecké, Římskokatolická farnost - děkanství Heřmanův Městec, děkanství Česká Třebová, Římskokatolická farnost Borová a mimo jiné také Arcibiskupství olomoucké, které z celkového množství takřka 36 000 ha mělo také část majetku na hranicích Čech a Moravy. Jednalo se o 769 ha pozemků, které měl především ve své správě bývalý arcibiskupský velkostatek Svitavy a po přechodu na stát se pozemky dostaly především jako lesní pozemky do správy Lesů České republiky a Státních statků Moravská Třebová a Svitavy.

Ve výzvách k vydání zemědělských nemovitostí byly Arcibiskupstvím olomouckým osloveny tři povinné osoby, a to Lesy České republiky, které byly požádány jednou výzvou o vydání 737 ha, Státní pozemkový úřad byl požádán ve čtyřech výzvách o vydání 24 ha a Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových byl požádán o 8 ha.

Výzva Lesů ČR byla vyřešena schválením 5 dohod, v kterých bylo obsaženo 96 pozemků o výměře takřka 652 ha. Ke zbývajícím 85 ha nebyla ze strany oprávněné osoby sepsána dohoda o vydání zemědělské nemovitosti a proto bylo rozhodováno postupem dle § 9 / 6 ZMV. Takto bylo rozhodnuto o osmi pozemcích o výměře 84,5 ha a nyní zbývá rozhodnout pouze již o 0,5 ha z celkového množství 737 ha. Povinná osoba Lesy České republiky podala žalobu proti vydání pozemku, na kterém se nacházela stavba účelové komunikace, ale Krajský soud Hradec Králové – pobočka v Pardubicích rozsudkem ze dne 28. 8. 2015 žalobu zamítl a rozsudek prozatím nenabyl právní moci, protože se povinná osoba odvolala.

Výzvy vůči povinným osobám Státnímu pozemkovému úřadu a Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových byly vyřešeny schválenými dohodami a ke zdárnému zakončení navracení majetku Arcibiskupství olomouckému zbývá už jen pomyslná třešnička na dortu a to ve třech případech zastavit správní řízení. Tímto bude po necelých třech letech od podání první výzvy k vydání zemědělských nemovitostí vše vyřízeno.