Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Pobočka Svitavy podpoří zahájení komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Horní Újezd u Litomyšle

Zástupci pobočky Svitavy se dne 11. března 2016 od 18 hod. zúčastní setkání s vlastníky zemědělských pozemků v obci Horní Újezd. Toto setkání organizuje místní obecní úřad a jeho účelem je vysvětlit vlastníkům zemědělských pozemků možnosti a přínosy pozemkových úprav jak pro samotné vlastníky, tak i pro uživatele pozemků a v neposlední řadě také pro další rozvoj obce. Pokud se podaří získat dostatečný počet žádostí vlastníků pozemků, je pobočka Svitavy připravena zahájit správní řízení o komplexních pozemkových úpravách v k. ú. Horní Újezd u Litomyšle a současně zahájit přípravné práce pro zadání veřejné zakázky na výběr zhotovitele návrhu komplexních pozemkových úprav.

Zájem o provedení komplexních pozemkových úprav vychází právě ze strany zástupců obce, protože neuspořádané vlastnické vztahy k pozemkům, vlastnicky nevypořádané polní cesty a podobné problémy jsou na překážku dalším rozvojovým aktivitám obce. Proto byli zástupci pobočky Svitavy požádáni o aktivní účast na setkání.

Většina katastrálních území, ve kterých pobočka Svitavy dosud prováděla nebo v současné době provádí pozemkové úpravy, byla tzv. přídělová území, v nichž byla přidělována zemědělská půda konfiskovaná na základě tzv. Benešových dekretů. Tato území v působnosti pobočky Svitavy se vyznačují větší průměrnou držbou půdy na 1 vlastníka a také dostatkem státní půdy. 

Katastrální území Horní Újezd u Litomyšle ovšem patří k územím s tzv. rodovým majetkem. Výměra zemědělské půdy v tomto území je 662 ha a předběžný počet vlastníků této zemědělské půdy je 274, přičemž se v daném území prakticky nenachází státní zemědělská půda. Pro návrh prvků plánu společných zařízení bude tedy nutné krátit vlastníky, případně provést výkupy potřebné výměry půdy. Proto je pro úspěšné provedení komplexních pozemkových úprav nutná široká podpora vlastníků zemědělské půdy.