Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Pardubický

Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj – oddělení privatizace a převodů

Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj převedl do vlastnictví obcí a měst Pardubického kraje bezúplatně v roce 2015 na základě 23 ks žádostí celkem 71 ks parcel o celkové výměře 18,5 ha, čímž významně pomohl k rozvoji obcí v oblasti bydlení a realizace veřejné zeleně....

Církevní restituce v Pardubickém kraji v druhé polovině

Proces církevních restitucí se v rámci Pardubického kraje přesunul do druhé poloviny. V rámci podaných výzev, které mohly církve uplatnit dle zákona č. 428/2012 Sb. o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi (ZMV) do 31. prosince 2013, bylo vůči povinným osobám, které spravovaly největší objem církevního majetku, tj. vůči Státnímu pozemkovému úřadu (dříve Pozemkový fond České republiky) a Lesům České republiky, s.p., podáno takřka 260 výzev, ve kterých bylo obsaženo cca 4500 pozemků....

Realizace polní cesty C 7 v k. ú. Hradec nad Svitavou

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, Pobočka Svitavy zrealizovala v souladu se schváleným návrhem komplexních pozemkových úprav v k. ú. Hradec nad Svitavou a zpracovanou projektovou dokumentací výstavbu polní cesty C7 v katastrálním území Hradec nad Svitavou....

Realizace polní cesty v k. ú. Bystré u Poličky

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, Pobočka Svitavy zrealizovala v k. ú. Bystré u Poličky výstavbu polní cesty SO 1.15., jako jedno z navržených společných zařízení na základě schváleného návrhu komplexních pozemkových úprav....

Realizace polních cest v k. ú. Čankovice a Bližňovice

Státní pozemkový úřad pro Pardubický kraj, Pobočka Chrudim realizovala v období září 2014 až květen 2015 v rámci schválených plánů společných zařízení komplexních pozemkových úprav v k. ú. Čankovice a k. ú. Bližňovice polní cesty VC6 s biokoridorem Čankovice a HC 3 s biokoridorem Bližňovice....

Realizace Polní cesty H5 k. ú. Ostrov u Lanškrouna

Pobočka Ústí nad Orlicí, Krajského pozemkového úřadu pro Pardubický kraj, zrealizovala v k. ú. Ostrov u Lanškrouna jako jedno z dalších opatření navržených plánem společných zařízení komplexních pozemkových úprav výstavbu polní cesty H5....

Realizace PSZ v souvislosti s výstavbou rychlostní silnice I/37

Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Pardubický kraj, pobočka Pardubice, zrealizoval ve spolupráci s ŘSD stavbu cesty pod názvem “Polní cesta C6 a mostek přes Plačický potok”....

Zpráva o výsledcích činností KPÚ pro Pardubický kraj

KPÚ pro Pardubický kraj Zpráva o výsledcích činnosti Krajského pozemkového úřadu pro Pardubický kraj v oblasti pozemkových úprav v roce 2014...