Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Realizace polní cesty „K Vápenkám“ v k. ú. Krouna

Státní pozemkový úřad pro Pardubický kraj, pobočka Chrudim dokončila v loňském roce v rámci realizace opatření vyplývajících ze schváleného plánu společných zařízení v KoPÚ Krouna výstavbu polní cesty „K Vápenkám“.

Jedná se o rekonstrukci a rozšíření původní historické cesty, která spojovala obec Krouna s obcí Rychnov. Cesta navazuje na místní komunikaci v intravilánu obce Krouna a vede od železničního přejezdu dále pod hrází vodní nádrže „Velká Krouna“ přes vodní tok „Kamenická voda“ do lokality „Vápenky“, kde je ukončena na hranici katastrálního území. Jak již bylo výše uvedeno, cesta tvoří historickou spojnici mezi obcemi Krouna a Rychnov. Protože část cesty se nachází v k. ú. Rychnov, kde zatím neproběhly komplexní pozemkové úpravy, dobudovala Obec Krouna zbývající úsek cesty v celkové délce cca 350 m z vlastních prostředků, tak aby došlo k propojení obou obcí.

Součástí realizace cesty je i rekonstrukce brodu přes vodní tok „Kamenická voda“, který byl po část roku neprůjezdný, a pod hrází zajištění nádrže bezpečnostního odvedení povrchových vod v době jarního tání a přívalových dešťů.

Celková délka cesty je 1545 m, šířka 4,00 + 2 x 0,5 m, povrch z asfaltobetonu. Součástí cesty jsou sjezdy na pole a výhybny. Stávající zeleň byla doplněna o 55 kusů ovocných stromů.

Výstavba polní cesty „K  Vápenkám“ byla realizována v období říjen 2014 až květen 2015. Zpracovatelem projektové dokumentace byla SELLA & AGRETA, s. r. o. Zhotovitelem stavby byla firma M-SILNICE, a. s. Pardubice. Hotová stavba byla zkolaudována a předána v červnu 2015 do vlastnictví obce.

Jedná se o hojně využívanou polní komunikaci, která zpřístupnila okolní zemědělsky obhospodařované pozemky, zlepšila obslužnost vodní nádrže „Velká Krouna“, vybudování nového brodu umožnilo celoroční propojení dvou obcí a obyvatelům okolních domů umožnila bezproblémový přístup k jejich nemovitostem.

Stavba o celkové hodnotě 11 565 120 Kč včetně DPH byla realizována z finančních prostředků  21. kola Programu rozvoje venkova.