Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

V průběhu měsíce února a března roku 2016 proběhnou v územní působnosti Pobočky Ústí nad Orlicí úvodní jednání k pozemkovým úpravám.

V roce 2015 zahájila Pobočka Ústí nad Orlicí pět komplexních pozemkových úprav (KoPÚ). V průběhu měsíce února a března 2016 proběhnou k těmto pozemkovým úpravám, v jednotlivých katastrálních územích, úvodní jednání, ve kterých budou účastníci řízení seznámeni s účelem, formou a obvodem pozemkových úprav a s činnostmi s nimi souvisejícími.

Informace k jednotlivým úvodním jednáním:

k. ú.

den/hodina/místo jednání

počet účastníků

plocha KoPÚ

Chotěšiny

10. 2. 2016/14:00/Kulturní dům Č. Heřmanice

65

244

Č. Heřmanice

10. 2. 2016/16,00/Kulturní dům Č. Heřmanice

200

625

Mlýnický Dvůr

17. 2. 2016/15,00/Hasičská zbrojnice M. Dvůr

77

160

Mlýnice

17. 2. 2016/17,00/Hasičská zbrojnice M. Dvůr

16

117

Kosořín

1. 3. 2016/15,00/Obecní úřad Kosořín

70

161

 

Pozemkové úpravy, na výše uvedených katastrálních území, byly zahájeny zejména z důvodu protierozní ochrany půdy, potřeby návrhu vodohospodářských opatření a dokončení přídělového řízení.