Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Představení realizací v k. ú. Luková a Žichlínek na Tradičním 44. polním kázání

Dne 1. června 2016 se v Žichlínku konalo Tradiční 44. polní kázání, které pořádala poradenská firma AGROEKO Žamberk, spol. s r.o. s cílem poskytnout zemědělské praxi odborné informace pro rostlinnou výrobu.

Polního kázání se zúčastnilo cca 95 lidí, a to zejména agronomů ze zemědělských podniků, soukromí rolníci a zástupci zemědělských služeb. Odbornou tématiku prezentovali pracovníci odborných institucí, a to zejména Mendelovy univerzity Brno, České zemědělské univerzity v Praze, Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského Brno, Výzkumného ústavu rostlinné výroby Praha, v.v.i., Zemědělského výzkumného ústavu Kroměříž, s.r.o, Výzkumného ústavu bramborářského Havlíčkův Brod, s.r.o. a další zástupci odborných služeb. 

Přehlídky porostů byly naplánované tak, že byly využívány pro příjezd k prezentovaným porostům cesty, které vznikly při pozemkových úpravách, proto byla Pobočka Ústí nad Orlicí požádána, aby představila úspěšně realizovaný projekt.

Projekt, který vznikl z dokončených pozemkových úprav v k. ú.  Luková  a k. ú.  Žichlínek, byl realizován v roce 2014–2015. Jednalo se o soubor opatření, který obsahoval cesty, průlehy, zatravnění a výsadby.

Luková I (2015)    cesty: 5,787 km, 24 496 264,- Kč (PRV+ VPS)

                           průlehy: 1,5 ha, 1 442 075,- Kč

                           protierozní zatravnění: 9,1 ha

                           biokoridory a IP: 1,5 ha, 2 838 756,- Kč, 12 000 kusů

Luková II (2015)   cesty: 2,237 km, 10 119 356,-Kč (PRV + VPS)

                           protierozní zatravnění: 9,6 ha

                           větrolam: 0,9 ha, 917 698,- Kč, 3 500 kusů

Žichlínek (2015)   cesta: 0,436 km, 1 946 463,- Kč (VPS)

Celkem realizace: 41,76 mil. Kč

Pozemková úprava na 801 hektarech v k. ú. Žichlínek byla dokončena v roce 2006.

Pozemková úprava na 1063 hektarech v k. ú. Luková byla dokončena v roce 2011.

 

Vedoucí pobočky vyzvedla velmi příkladný přístup obce Luková, obce Žichlínek a místních hospodářů ZOD Žichlínek, který se týkal spolupráce při tvorbě Plánu společných zařízení, finanční spolupráce při realizačních projektech, tak i při stavebních činnostech.

Účastníci Tradičního 44. polního kázání byli s tímto projektem seznámeni nejprve formou prezentace, následně si mohli realizovaná opatření prohlédnout přímo na místě.

Všem účastníkům polního kázání se realizace velice líbily a velmi byly vyzdviženy stavby dvou průlehů, které dělí původně erozně ohrožené svahy a velké plochy vysázených biokoridorů a interakčních prvků, kde pro výsev byla použita travní směs pro tzv. květnatou louku.

Na závěr bylo Pobočkou Ústí nad Orlicí účastníkům sděleno, že tento projekt není poslední, protože již v roce 2016 bude navazovat obdobný projekt v  k. ú. Damníkov, Tatenice, Sázava a Krasíkov, v sousedních katastrálních územích, kde byly dokončeny pozemkové úpravy.

 

 

Luková průleh.JPG

 

Luková květnatá louka.JPG