Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Velký kus práce oddělení privatizace a převodů Krajského pozemkového úřadu pro Pardubický kraj

Oddělení privatizace a převodů KPÚ pro Pardubický kraj v loňském roce dokončilo vypracováním 26 dohod proces vypořádání majetku církví na úrovni dohod.

Kromě toho pracovníci tohoto oddělení převedli bezúplatně (převážně do vlastnictví obcí) 33 smlouvami 89 parcel o celkové výměře 27,5 ha, čímž výrazně pomohli k rozvoji obcí podle jejich územních plánů.

Dále bylo vypracováno 100 smluv pro úplatné převody, kterými bylo převedeno 210 parcel o celkové výměře 24,5 ha, v celkové hodnotě 13,2 milionu Kč.

Tím bylo vyhověno zejména žádostem vlastníků nemovitostí o parcely, které jim navazují na stavby a jsou potřebné pro odpovídající užívání těchto nemovitostí.

Dále bylo na tomto oddělení připraveno 204 parcel o výměře 196 ha pro veřejné nabídky, čímž bylo umožněno oprávněným osobám vykrytí jejich dosud platných restitučních nároků vůči Státnímu pozemkovému úřadu.

Tento výčet by byl neúplný, kdybychom neuvedli ještě smlouvy pro převod spoluvlastnických podílů (29 ks), smlouvy směnné (9 ks).

V neposlední řadě bylo podáním na příslušné katastrální úřady zrušeno cca 800 předkupních a zástavních práv zapsaných v katastru nemovitostí, když parcely byly zcela doplaceny a uplynula zákonná doba pro možnost zrušení předkupního práva.