Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Olomoucký

Oprava sakrální stavby

Pobočka Šumperk na základě dopisu ústředí SPÚ ve věci zajištění oprav sakrálních staveb, které jsou umístěny na pozemcích ve správě SPÚ, zajistila v měsíci květnu 2017 opravu sakrální stavby kapličky „Boží muka“ na pozemku ve správě SPÚ p. č. 1340/1 v k. ú. Bukovice u Jeseníka....

Seminář „Základy technologie stavby vozovek"

V průběhu měsíce května proběhl v prostorách Laboratoří SQZ, s.r.o., U místní dráhy 939/5, Olomouc 779 00 seminář na téma „Základy technologie stavby vozovek"....

Realizace projektu Programu rozvoje venkova v katastrálním území Lutotín, okres Prostějov

Zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Lutotín proběhlo v letech 2008–2011 souběžně s katastrálním územím Bílovice, které společně tvoří územní obvod Obce Bílovice-Lutotín....

Polní cesty a PEO k. ú. Jezernice a rekonstrukce polních cest C1, C2 s IP k. ú. Milenov – sk. II

Výše uvedenou stavbu dokončil v roce 2016 Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, Pobočka Přerov za finanční spoluúčasti Ředitelství silnic a dálnic ČR. Jedná se o polní cesty C1, C2, C3 a doplňkovou polní cestu C102 se svodným průlehem v k. ú. Jezernice....

Pozemkové úpravy v katastrálním území Loučany na Hané

Fotografie realizovaných pozemkových úprav:       ...

Setkání zaměstnanců Státního pozemkového úřadu se starosty a zemědělci okresu Jeseník

Dne 6. 10. 2016 proběhlo informativní setkání se starosty obcí okresu Jeseník, kde jsou plánovány nebo probíhají pozemkové úpravy, a s některými zástupci zemědělských subjektů v okrese Jeseník....

Pracovní setkání zástupců SPÚ se starosty měst a obcí okresu Šumperk

Dne 13. 9. 2016 se uskutečnilo na Pobočce v Šumperku pracovní setkání zástupců Státního pozemkového úřadu (SPÚ) se starosty měst a obcí okresu Šumperk....

Realizace první etapy společných zařízení v katastrálním území Hruška zajistí kompletní protierozní a protipovodňovou ochranu zastavěné části obce

Zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Hruška proběhlo v letech 2005–2010....

Polní cesty a PEO k. ú. Středolesí a k. ú. Boškov, okres Přerov

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, Pobočka Přerov, dokončil k 31. 5. 2016 realizaci polní cesty C3 a C16 spolu se svodným průlehem SP1 v k. ú. Boškov (místní část města Potštát) a polní cesty P1 se svodnými příkopy SP1-SP3 a výsadbu větrolamů VL1, VL6 a LBK6 v k. ú....

Realizace hlavní polní cesty se záchytným příkopem a prvkem zeleně v katastrálním území Plinkout

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, Pobočka Olomouc, zrealizovala hlavní polní cestu se záchytným příkopem a interakčním prvkem zeleně v katastrálním území Plinkout. Uvedená polní cesta je dalším společným zařízením, které bylo zrealizováno podle schváleného návrhu plánu společných zařízení (PSZ) Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Plinkout....