Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Olomoucký

Řešení problematiky protipovodňové ochrany lokality Jeseník nad Odrou.

V průběhu roku 2015 byla ustanovena pracovní skupina, která se zabývá řešením protipovodňové ochrany lokality Jeseník nad Odrou. Pracovní skupina je složena z pracovníků ústředí SPÚ, KPÚ pro Olomoucký kraj, KPÚ pro Moravskoslezský kraj, Poboček Nový Jičín a Přerov, s.p. Povodí Odry, starostové dotčených obcí, zpracovatelé návrhu pozemkových úprav a odborníci z VÚT Brno. Jednání probíhají na KPÚ pro Olomoucký kraj, na s.p. Povodí Odry v Ostravě a na Obecním úřadě v Jeseníku nad Odrou. V minulém roce měla pracovní skupina 3 jednání. Letos se uskutečnilo již 5 jednání pracovní skupiny....

Výstavba polních cest v k. ú. Odrlice a v k. ú. Cholina

Projekt “Výstavba polních cest C31,C22 v k.ú. Odrlice a C24 v k.ú. Cholina“ je poslední, v pořadí třetí etapou realizace společných zařízení KoPÚ Odrlice a JPÚ Cholina, které probíhají od roku 2008....

Realizace plánu společných zařízení KoPÚ Mikulovice u Jeseníka – polní cesta C8

Státní pozemkový úřad, Pobočka Jeseník, zahájil, na základě požadavku obce Mikulovice a sboru zástupců, realizaci první etapy plánu společných zařízení KoPÚ Mikulovice u Jeseníka....

Oprava sakrální stavby

Pobočka Šumperk na základě dopisu ústředí SPÚ ve věci zajištění oprav sakrálních staveb, které jsou umístěny na pozemcích ve správě SPÚ, zajistila v měsíci květnu 2017 opravu sakrální stavby kapličky „Boží muka“ na pozemku ve správě SPÚ p. č. 1340/1 v k. ú. Bukovice u Jeseníka....

Seminář „Základy technologie stavby vozovek"

V průběhu měsíce května proběhl v prostorách Laboratoří SQZ, s.r.o., U místní dráhy 939/5, Olomouc 779 00 seminář na téma „Základy technologie stavby vozovek"....

Realizace projektu Programu rozvoje venkova v katastrálním území Lutotín, okres Prostějov

Zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Lutotín proběhlo v letech 2008–2011 souběžně s katastrálním územím Bílovice, které společně tvoří územní obvod Obce Bílovice-Lutotín....

Polní cesty a PEO k. ú. Jezernice a rekonstrukce polních cest C1, C2 s IP k. ú. Milenov – sk. II

Výše uvedenou stavbu dokončil v roce 2016 Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, Pobočka Přerov za finanční spoluúčasti Ředitelství silnic a dálnic ČR. Jedná se o polní cesty C1, C2, C3 a doplňkovou polní cestu C102 se svodným průlehem v k. ú. Jezernice....

Pozemkové úpravy v katastrálním území Loučany na Hané

Fotografie realizovaných pozemkových úprav:       ...

Setkání zaměstnanců Státního pozemkového úřadu se starosty a zemědělci okresu Jeseník

Dne 6. 10. 2016 proběhlo informativní setkání se starosty obcí okresu Jeseník, kde jsou plánovány nebo probíhají pozemkové úpravy, a s některými zástupci zemědělských subjektů v okrese Jeseník....

Pracovní setkání zástupců SPÚ se starosty měst a obcí okresu Šumperk

Dne 13. 9. 2016 se uskutečnilo na Pobočce v Šumperku pracovní setkání zástupců Státního pozemkového úřadu (SPÚ) se starosty měst a obcí okresu Šumperk....