Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Olomoucký

Kontrola vozovky s využitím nedestruktivní technologie prostřednictvím georadaru a 3D akcelerometru

Pobočka Přerov, Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj, zrealizovala v roce 2014 na základě schváleného plánu společných zařízení - část polní cesty C 10 a most M1 v k. ú. Stříbrnice nad Hanou. Dne 25. června 2015 provedla společnost Roadscanners Central Europe s.r.o. kontrolní měření úseku polní cesty včetně mostu....

Zpřístupnění pozemků a protipovodňové a protierozní opatření

Polní cesta C1 v k. ú. Odrlice je součástí schváleného návrhu Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Odrlice. Její stavba vyřešila dopravní přístupnost všech zemědělských a lesních pozemků v lokalitě i v období nepříznivých klimatických podmínek....

Splněné přání města Javorník

V roce 2007 byly dokončeny komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Javorník-ves. Město Javorník si po skončení projekční části pozemkové úpravy stanovilo harmonogram realizace společných zařízení....

Ošetření památné Skřípovské lípy

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj na žádost Obce Skřípov (okres Prostějov) zajistil ošetření tzv. Skřípovské lípy na pozemku v příslušnosti hospodaření Státního pozemkového úřadu (SPÚ).....

Realizace polní cesty - v katastrálním území Bludov, okres Šumperk

Pobočka Šumperk Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj, zrealizovala v rámci schváleného plánu společných zařízení komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Bludov výstavbu polní cesty - v k. ú. Bludov....

Komplexní pozemkové úpravy v povodí Vodního díla Plumlov

V říjnu roku 2013 byla oficiálně ukončena kompletní rekonstrukce Vodního díla Plumlov, která patřila k nejnáročnějším vodohospodářským akcím v České republice. Rekonstrukce organizovaná státním podnikem Povodí Moravy zahrnovala především těžbu sedimentů ze dna nádrže, opravu návodního líce a koruny hráze, instalaci srážedel fosforu na přítocích do nádrže a mnohá další opatření....