Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Olomoucký

Ošetření památné Skřípovské lípy

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj na žádost Obce Skřípov (okres Prostějov) zajistil ošetření tzv. Skřípovské lípy na pozemku v příslušnosti hospodaření Státního pozemkového úřadu (SPÚ).....

Realizace polní cesty - v katastrálním území Bludov, okres Šumperk

Pobočka Šumperk Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj, zrealizovala v rámci schváleného plánu společných zařízení komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Bludov výstavbu polní cesty - v k. ú. Bludov....

Komplexní pozemkové úpravy v povodí Vodního díla Plumlov

V říjnu roku 2013 byla oficiálně ukončena kompletní rekonstrukce Vodního díla Plumlov, která patřila k nejnáročnějším vodohospodářským akcím v České republice. Rekonstrukce organizovaná státním podnikem Povodí Moravy zahrnovala především těžbu sedimentů ze dna nádrže, opravu návodního líce a koruny hráze, instalaci srážedel fosforu na přítocích do nádrže a mnohá další opatření....