Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Olomoucký

„Realizace plánu společných zařízení v k. ú. Paseka u Šternberka - I. etapa“

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, Pobočka Olomouc dokončila v roce 2018 realizaci první etapy realizace plánu společných zařízení po komplexních pozemkových úpravách v katastrálním území Paseka u Šternberka....

V Horním Újezdě si pochvalují digitalizovaný katastr

Horní Újezd je obcí na Přerovsku asi deset kilometrů jižně od města Hranice. Ve vesnici je registrováno 416 obyvatel. O tom, jak vypadala spolupráce s Pozemkovým úřadem, jsme mluvili se starostkou Alenou Veličkovou....

Jen v Olomouckém kraji bude SPÚ letos realizovat pozemkové úpravy za bezmála sto milionů korun

Praha, 15. února 2019 – Krajský pozemkový úřad (KPÚ) pro Olomoucký kraj je připraven prostřednictvím svých pěti poboček v Přerově, Prostějově, Olomouci, Šumperku a Jeseníku realizovat v roce 2019 na desítku projektů financovaných z Programu rozvoje venkova 2014 – 2020. Projekty za bezmála sto milionů korun přispějí ke zvýšení ekologické stability a pestrosti krajiny a pomohou k ochraně území před negativními klimatickými vlivy....

V katastru obce Skřípov na Prostějovsku byly dokončeny realizace komplexních pozemkových úprav

Pobočka Prostějov Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj zajistila v roce 2018 realizaci stavby „Polní cesty, vodohospodářská opatření a výsadba zeleně v k.ú. Skřípov – VI. etapa“....

II. etapa realizace společných zařízení v k. ú. Žákovice

V katastrálním území Žákovice, na jihovýchodě obce s rozšířenou působností (ORP) Přerov, bylo v roce 2018 vybudováno další opatření podporující rozvoj území Obce Žákovice, a to na základě schváleného návrhu komplexní pozemkové úpravy z r. 2007....

Pobočka Jeseník zadržuje vodu v krajině

Pobočce Jeseník se podařilo dokončit první etapu realizace plánu společných zařízení v katastrálním území Bílý Potok....

Oznámení o částečném omezení provozu Pobočky Přerov

Z důvodu plánované rekonstrukce elektroinstalace bude ve dnech 6.9. až 11.9.2018 částečně omezen provoz Pobočky Přerov (KPÚ pro Olomoucký kraj)....

Seminář „Komplexní pozemkové úpravy – nástroj rozvoje venkovské krajiny“ v Prostějově

Pobočka Prostějov Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj uspořádala dne 10. 5. 2018 seminář na téma „Komplexní pozemkové úpravy – nástroj rozvoje venkovské krajiny“....

Polní cesty, víceúčelová nádrž a lokální biocentrum LBC 7 v k.ú. Čelčice – I. etapa

Dne 3. 5. 2018 proběhlo v Horní komoře Parlamentu České republiky – Senátu, vyhlášení výsledků již 11. ročníku soutěže Žít krajinou. Pobočka Prostějov získala I. místo v kategorii „Tvorba a ochrana krajiny“ za projekt „Polní cesty, víceúčelová nádrž a lokální biocentrum LBC 7 v k.ú. Čelčice – I....

Realizace souboru společných zařízení v katastru obce Hruška

Pobočka Prostějov Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj dokončila v roce 2017 realizaci první etapy společných zařízení v katastru obce Hruška, které byly schváleny v komplexních pozemkových úpravách....