Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Liberecký

Komplexní pozemková úprava v k.ú. Pulečný

Komplexní pozemková úprava v k.ú. Pulečný Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, pobočka Liberec v měsíci září 2015 ukončila komplexní pozemkovou úpravu v katastrálním území Pulečný rozhodnutím o výměně nebo přechodu vlastnických práv k dotčeným pozemkům, které nabylo právní moci 8.9.2015....

Polní cesty C3, C10 s biokoridorem LBK 4 v k. ú. Václaví

Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, Pobočka Semily, vybudoval polní cesty C3, C10 a lokální biokoridor navržené plánem společných zařízení po dokončené komplexní pozemkové úpravě v katastrálním území Václaví. Realizace probíhala od května 2014 do ledna 2015....

Informace k vydání majetku církvím dle zákona č. 428/2012 Sb.

V rámci zákona č. 428/2012 Sb. bylo církvemi na Pobočce Česká Lípa (dále jen PK Česká Lípa) podáno 49 výzev, kde byl označen Státní pozemkový úřad (dále jen SPÚ) jako povinná osoba k vydání zemědělských nemovitostí....

Cesta HPC2 a průleh v katastru Dolní Sytová

Vlastní projekt byl realizován Pobočkou Semily, Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj a spočíval ve vybudování polní cesty v katastrálním území Dolní Sytová s označením HPC2 a řešení odtokových poměrů v dané lokalitě včetně vybudování průlehu....

Polní cesta PCV 12.1 s biokoridorem RBK 297/0.2 – k. ú. Blíževedly

Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, Pobočka Česká Lípa, na základě ukončených pozemkových úprav vybudoval v letech 2014 a 2015 polní cestu VPC 12.1 s biokoridorem RBK 297/0.2 v k. ú. Blíževedly dle projektové dokumentace, kde byla navržena částečná rekonstrukce polní cesty v délce cca 280 m (začátek úpravy) a 26,9 m (konec úpravy) a částečná novostavba v délce 235 m....

Realizace plánu společných zařízení v k. ú. Frýdštejn

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, Pobočka Liberec v letech 2014 – 2015 dokončila realizaci plánu společných zařízení v rámci komplexních pozemkových úprav v k. ú. Frýdštejn, okres Jablonec nad Nisou....

Stavba suché retenční nádrže v k. ú. Odolenovice u Jenišovic a cesty VPC 28 v k. ú. Jenišovice u Jablonce nad Nisou Pobočka Liberec

V letech 2010 - 2011 byly do katastru nemovitostí zapsány komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Odolenovice u Jenišovic a v k. ú. Jenišovice u Jablonce n. N. v okresu Jablonec n. N....