Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Liberecký

Zaměstnankyně Pobočky Česká Lípa našily pro své kolegy krásné roušky

Zaměstnanci KPÚ pro Liberecký kraj dostali od kolegyň z České Lípy dárek v podobě vlastnoručně vyrobených roušek. "Máme skvělé kolegy a kolegyně! Děkujeme Lucce Balogové a Martě Srnkové za krásné roušky pro všechny zaměstnance krajského pracoviště. Moc nás jejich nápad potěšil a skutečně si toho velmi vážíme," poděkoval oběma dámám i ředitel KPÚ pro Liberecký kraj Bohuslav Kabátek....

Výstava fotografií pozemkových úprav

Od července roku 2016 je ve vstupních prostorách Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj umístěna výstava s názvem „Výstava fotografií realizací Společných zařízení komplexních pozemkových úprav v Libereckém kraji“....

Studie erozní ohroženosti v povodí Pertoltického potoka

V rámci spolupráce Státního pozemkového úřadu, Pobočky Liberec a ČVUT Praha, Fakulty stavební, Katedry hydromeliorací a krajinného inženýrství bylo zadáno téma diplomové práce “Studie erozní ohroženosti v povodí Pertoltického potoka‘‘....

Polní cesta VPC 21 s liniovou zelení – k. ú. Chlum u Dubé

Státní pozemkový úřad, pobočka Česká Lípa na základě ukončených pozemkových úprav vybudoval v roce 2015 polní cestu VPC 21 s liniovou zelení v k. ú. Chlum u Dubé dle projektové dokumentace....

Realizace cesty V12 v k. ú. Všeň

Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, Pobočka Semily vybudoval po dokončené komplexní pozemkové úpravě polní cestu V12 navrženou plánem společných zařízení v katastrálním území Všeň....

Realizace cestní sítě v k.ú. Pěnčín

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, pobočka Liberec v letošním roce dokončil realizaci plánované cestní sítě v katastrálním území Pěnčín, okres Liberec a to na základě provedených komplexních pozemkových úprav. V letech 2014 – 2015 byly postaveny polní cesty OPC 34, OPC 36 a HPC 22, které na sebe funkčně navazují....

Komplexní pozemková úprava v k.ú. Pulečný

Komplexní pozemková úprava v k.ú. Pulečný Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, pobočka Liberec v měsíci září 2015 ukončila komplexní pozemkovou úpravu v katastrálním území Pulečný rozhodnutím o výměně nebo přechodu vlastnických práv k dotčeným pozemkům, které nabylo právní moci 8.9.2015....

Polní cesty C3, C10 s biokoridorem LBK 4 v k. ú. Václaví

Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, Pobočka Semily, vybudoval polní cesty C3, C10 a lokální biokoridor navržené plánem společných zařízení po dokončené komplexní pozemkové úpravě v katastrálním území Václaví. Realizace probíhala od května 2014 do ledna 2015....

Informace k vydání majetku církvím dle zákona č. 428/2012 Sb.

V rámci zákona č. 428/2012 Sb. bylo církvemi na Pobočce Česká Lípa (dále jen PK Česká Lípa) podáno 49 výzev, kde byl označen Státní pozemkový úřad (dále jen SPÚ) jako povinná osoba k vydání zemědělských nemovitostí....

Cesta HPC2 a průleh v katastru Dolní Sytová

Vlastní projekt byl realizován Pobočkou Semily, Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj a spočíval ve vybudování polní cesty v katastrálním území Dolní Sytová s označením HPC2 a řešení odtokových poměrů v dané lokalitě včetně vybudování průlehu....