Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Realizace cesty V12 v k. ú. Všeň

Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, Pobočka Semily vybudoval po dokončené komplexní pozemkové úpravě polní cestu V12 navrženou plánem společných zařízení v katastrálním území Všeň.

Nová účelová polní komunikace V12 zpřístupnila nejen nové zemědělské pozemky ale i lesy, čímž umožní lepší hospodaření zemědělcům i vlastníkům lesů. Cesta, která se nachází v CHKO Český ráj, je přirozeně začleněna do krajiny a účelně propojuje ekologicky stabilní část krajiny do funkčního celku. Zachovává biodiverzitu přírodních ekosystémů a rozdělením velkého bloku orné půdy došlo i k protierozní ochraně.

Tato polní cesta byla navržena jako jednopruhová s šířkou jízdního pruhu 3 m, krajnicemi 0,5 m po obou stranách, oboustranným příkopem a doporučenou rychlostí 30 km/h. Celková délka této komunikace je cca 1 061 m. Kryt vozovky je z minerálního betonu (mechanicky zpevněné kamenivo) opatřeným spojovacím emulzním asfaltovým postřikem. Napojení komunikace na krajskou silnici III/27921 je řešeno výstavbou nového sjezdu s propustkem.

Realizace probíhala od listopadu 2014 do května 2015 a po uvedení do provozu v červnu 2015 byla stavba předána do vlastnictví obce Všeň.

Cesta byla financována z prostředků EU, konkrétně z Programu rozvoje venkova. Celková investiční hodnota činila 7,2 mil. Kč.