Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Tiskové zprávy

Na Soutoku stát nově vymezí hranice pozemků a vyjasní vlastnické vztahy

Hradec Králové, 29. října 2020 – Během několika let stát nově vyznačí hranice pozemků na třech tisících hektarech v katastrálním území Lanžhot v Jihomoravském kraji. Vyřeší tak dnes často nejasné majetkové vztahy. Státní pozemkový úřad tím vyhověl žádosti Lesů České republiky....

Známe vítěze 13. ročníku soutěže Žít krajinou

Praha, 8. října 2020 – Ve středu 7. října 2020 se uskutečnilo vyhlášení výsledků 13. ročníku soutěže Žít krajinou, kterou pořádá Státní pozemkový úřad (SPÚ) ve spolupráci s Českomoravskou komorou pro pozemkové úpravy. Vzhledem k aktuální epidemické situaci si ocenění převzali ceny na střeše Národního zemědělského muzea. Cílem soutěže je ocenit nejúspěšnější opatření realizovaná v rámci pozemkových úprav....

Hlídač státu ocenil transparentnost hospodaření Státního pozemkového úřadu

Praha, 30. září 2020 – Protikorupční uskupení Hlídač státu vyhlásilo výsledky letošního indexu korupčního rizika K-Index. Státní pozemkový úřad si vysloužil hodnocení nejvyšší, na škále od A po F získal rating A, který znamená, že hodnotící subjekt nevykazuje téměř žádné rizikové faktory. Zakázky z jednotlivých oborů se u dodavatelů nekoncentrují, ani že se zakázky s podezřelou cenou nekoncentrují u žádných dodavatelů. Ze všech hodnotících organizací se SPÚ umístil na druhém místě za Státním zemědělským intervenčním fondem....

Ministr zemědělství společně s ústředním ředitelem SPÚ představili plány na vybudování nové závlahové soustavy pro Hustopečsko

Praha, 12. srpna 2020 – V návaznosti na dlouhotrvající sucho, které výrazně ovlivňuje oblast Hustopečska a na podporu rozvoje speciálních kultur jako jsou vinice, sady či pěstování zeleniny, byla zadána studie proveditelnosti nové závlahové soustavy ve 34 k. ú. okresů Břeclav a Brno-venkov. Studie předpokládá v první etapě vybudování 40 kilometrů hlavních řadů závlah včetně nové vodní nádrže v Horních Bojanovicích o objemu 3,7 milionu m3 vody, která by využívala vodu z Novomlýnských nádrží. Náklady na realizaci první etapy studie odhaduje na cca 2 miliardy korun....

Státní pozemkový úřad rád pomůže ministru Brabcovi s čerpáním evropských peněz, svými projekty však dosáhne jen na zlomek z nabízené miliardy. Většina připravených realizací SPÚ nesplňuje pravidla dobíhajících programů OPŽP

Praha, 13. května 2020 – Ministr životního prostředí opět vyzval Státní pozemkový úřad (SPÚ) k čerpání finančních prostředků z Operačního programu životního prostředí (OPŽP). SPÚ s čerpáním evropských peněz Ministerstvu životního prostředí (MŽP) rád pomůže, opakovaně však upozorňuje, že většina připravených projektů nesplňuje nastavená pravidla probíhajících programů OPŽP a z nabízené miliardy má šanci v takto krátkém termínu vyčerpat přibližně desetinu. Je třeba také uvést na pravou míru zavádějící informaci, že by nabízená částka jedné miliardy měla být připravena výhradně pro SPÚ....

Státní pozemkový úřad investoval v loňském roce do pozemkových úprav a realizací bezmála dvě miliardy korun

Praha, 4. března 2020 – V roce 2019 vyčerpal Státní pozemkový úřad (SPÚ) na pozemkové úpravy finanční prostředky ve výši 700 milionů korun z Všeobecné pokladní správy, přibližně 1 miliardu korun na projekty z Programu rozvoje venkova a 20,9 milionu korun nově z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP). Jako reakci na dlouhodobé sucho se Ministerstvo zemědělství zasadilo o navýšení finančních prostředků na pozemkové úpravy s prioritou vodohospodářských staveb o 200 milionů korun. Celkový objem finančních prostředků na pozemkové úpravy a jejich realizace činil v roce 2019 bezmála dvě miliardy korun....

Důležité upozornění všem restituentům s přiznanými náhradami

Praha, 27. února 2020 – Státní pozemkový úřad (SPÚ) zaznamenal v krátké době větší počet podnětů od restituentů či oprávněných osob, kterým jsou nabízeny různé služby spojené s jejich restitučními nároky nebo je jim předkládána přímo nabídka na odkoupení jejich nároků. SPÚ důrazně doporučuje na takové nabídky nereflektovat a žádá, aby takovou zkušenost oslovené osoby bez prodlení oznámily SPÚ....

Výzva k účasti na předběžné tržní konzultaci ke stanovení zadávacích podmínek veřejných zakázek na zpracování návrhu pozemkových úprav

Praha, 10. února 2020 – Státní pozemkový úřad využil institutu předběžné tržní konzultace dle ust. § 33 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a vypsal předběžnou tržní konzultaci za účelem získání relevantních a objektivních informací potřebných pro optimální nastavení zadávacích podmínek u opakovaně připravovaných veřejných zakázek, jejichž předmětem je zpracování návrhu pozemkových úprav včetně geodetických prací v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídek....

O Ceně veřejnosti 13. ročníku soutěže Žít krajinou rozhodnou hlasující během února

Praha, 1. února 2020 – Od 1. do 29. února může veřejnost svým hlasem podpořit některý z 35 přihlášených projektů v letošním již 13. ročníku soutěže Žít krajinou. V ní Státní pozemkový úřad (SPÚ) ve spolupráci se Stálou komisí senátu pro rozvoj venkova a s Českomoravskou komorou pro pozemkové úpravy hledá nejkvalitnější realizovaná tzv. společná zařízení navrhovaná v pozemkových úpravách. Jednou z udělovaných cen je Cena veřejnosti....

Státní pozemkový úřad se jako poškozený ztotožňuje s obžalobou bývalých zaměstnanců Pozemkového úřadu v tzv. kauze Bečvářův statek

Praha, 30. ledna 2020 – Státní pozemkový úřad (SPÚ) se účastní projednávání obžaloby na tři bývalé úředníky Pozemkového úřadu. SPÚ se jako poškozený ztotožňuje s podanou obžalobou a přihlásil se do řízení s nárokem na náhradu škody přesahující 624 milionů korun. Zároveň se SPÚ domáhá – ve shodě se státním zástupcem a podanou obžalobou – zabrání pozemků, které by tuto škodu nahradily....