Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

SPÚ odvedl v roce 2020 do státního rozpočtu 549 miliónů za prodej pozemků

Praha, 30. března 2021 – Státní pozemkový úřad (SPÚ) v loňském roce odvedl z prodejů pozemků do státního rozpočtu ČR necelých 549 milionů korun.

Státní pozemkový úřad (SPÚ) má příslušnost hospodařit s majetkem ve vlastnictví státu na základě zákona č. 503/2012 Sb.

„V roce 2020 díky prodejům pozemků v příslušnosti hospodaření SPÚ získalo 548,85066 mil. Kč: bylo převedeno 5692 pozemků za kupní cenu 417,635 mil. Kč, díky veřejné soutěži zprivatizováno 13 jednotek v kupní ceně 1,42 mil. Kč, uzavřeno 33 směnných smluv s doplatkem ve prospěch SPÚ 90,029 mil. Kč, uzavřeno 33 smluv za prodej pozemků pro investiční výstavbu v celkové ceně 3,401 mil. Kč, uzavřeny 4 kupní smlouvy pro těžbu nerostů v ceně 36,366 mil. Kč, což je jen zlomek celkových ročních příjmů.“ uvedl Ing. Martin Vrba, ústřední ředitel Státního pozemkového úřadu.

Výměra pozemků převedených do vlastnictví jiných osob dle zákona o SPÚ je v roce 2020 srovnatelná s rokem 2019, u kupní ceny však lze konstatovat nárůst. V dlouhodobém horizontu počet převedených pozemků klesá, a to z důvodu nabytí účinnosti zákona č. 185/2016 Sb., který mimo jiných novelizoval zákon o SPÚ. Principem a cílem této legislativní změny je úprava jedné ze zásadních činností SPÚ a tou je tvorba a správa rezervy státních pozemků k výkonu a působnosti SPÚ a k uskutečňování rozvojových programů státu schválených vládou.

I přes všechny legislativní úpravy je stále jednou z činností SPÚ vyřizování nárokových žádostí, kdy při splnění zákonných podmínek žadatelem, musí SPÚ pozemek převést do vlastnictví třetích osob. V průběhu roku 2020 nebyla vyhlášena žádná veřejná nabídka pozemků dle § 12 zákona o SPÚ, a to z důvodu zajištění rezervy státních pozemků jak pro činnost SPÚ (zejména pro realizaci pozemkových úprav a vypořádání restitučních nároků oprávněných osob), tak pro rozvojové programy státu.

Od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2020 bylo převedeno 50 532 pozemků o výměře 9 730,92 ha. Z tohoto počtu bylo prodáno 40 880 pozemků o výměře 8 218,68 ha v kupní ceně 2 697 012,- Kč a zbývajících 9 652 pozemků o výměře 1 512,24 ha bylo převedeno bezúplatně na obce, kraje, veřejné vysoké školy a veřejné výzkumné instituce.

 

Kontakt pro média:

Petra Kazdová

tisková mluvčí

Státní pozemkový úřad

GSM: + 420 602 592 875

e-mail: komunikace@spucr.cz, www.spucr.cz