Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Studentská exkurze FŽP ČZU Praha na pobočce SPÚ v Nymburce

Praha, 9. května 2024 – Pobočka Státního pozemkového úřadu (SPÚ) v Nymburce uspořádala odbornou terénní exkurzi pro studenty ve dnech 6. a 7. května. Do Nymburka zavítalo 47 studentů z Fakulty životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze, studujících obory KPÚ (Krajinné a pozemkové úpravy) a VK (Voda v krajině). Během dvoudenního programu měli možnost prozkoumat 21 projektů komplexních pozemkových úprav a 46 opatření z plánů společných zařízení.

První den dopoledne byl věnován prohlídce vybudovaných společných zařízení na území okresu Praha-východ. Studenti postupně navštívili lokální biokoridory LBK 2 a 3 a nedávno založené biocentrum LBC 3, polní cestu HPC 5 včetně poloprodouvavého větrolamu IP1 v k.ú. Brázdim, polní cesty C3 s doprovodnou zelení v k.ú. Popovice, biocentrum založené lesnickou technikou výsadby v k.ú. Dřevčice, retenční nádrž na Ostrovském potoce s biokoridory, biocentrem a s prameny minerálních vod v k.ú. Zápy, biocentrum BC 19 v k.ú. Ostrov, Biokoridory LBK 5 a 6 a biocentrum LBC 1 v k.ú. Polerady.

Exkurze ČZU FŽP 052024 Středočeský kraj

Terénní exkurze pokračovala na okrese Nymburk prohlídkou dvou biocenter s vodní plochou vybudovaných po pozemkové úpravě vlastníkem pozemků Vladimírem Pokorným v k.ú. Dvory u Nymburka, vedlejších kolejových polních cest C10, C13 a C14 (oceněných prvním místem) a hlavních polních cest C 11 a C15 v k.ú. Sovenice, interakčního prvku ŽP 1 v k.ú. Sovenice oceněného prvním místem a cenou ministra zemědělství, obtokového kanálu P1-SO-02 a retenční nádrže v k.ú. Sovenice chránící obec před přívalovými stržkami. Milou zastávkou bylo občerstvení podávané na farmě Dvůr Seletice, kde se studenti v rámci prohlídky seznámili s chovem piemontského skotu. Následovala prohlídka hlavní polní cesty C1 s oboustrannou alejí a vedlejší travnaté polní cesty C2 s větrolamem v k.ú. Bobnice, společných zařízení různě starých biocenter založených zahradnickou technikou BC1, BC2 (oceněné prvním místem a cenou veřejnosti) a BC3 v k.ú. Netřebice. Večeře a nocleh byl pro mladé kolegy zajištěn v nedalekém kempu Poděbrady.

Exkurze ČZU FŽP 052024 Středočeský kraj

Druhý den na  studenty čekali odhlučňovací pásy zeleně podél dálnice D11, pásy zeleně navádějící zvěř na podchody pod dálnicí v k.ú. Sány, záchytný příkop P 1, polní cesty C 2, C 4, C 6, C 3 a C 1 s doprovodnou alejí lip, likvidace černé skládky v úvozové cestě IP 5 vybudované v rámci JPÚ v k.ú. Dobšice, výsadby a zelený most přes D 11 a cesta C 2 + polní cesty Kolín, ekodukt, biokoridory BK 4, BK 6 a biocentrum BC 4 vybudované v rámci JPÚ v k.ú. Žehuň, biocentrum s vodní plochou IP 4, BC 7 a biokoridor BK 4 a Polní cesty HC 50, 49, 5, 3, 13, 14, 22 a biokoridor RBK 1271 vysázený vlastníkem pozemku v rámci KoPÚ v k.ú. Choťovice, biokoridory a penetrovaná VPC 3,  hlavní polní cesta HPC 1, 2, 6 a 7, kolejová polní cesta a tůně v LBC B6 vybudovaná v k.ú. Kněžice a vodní plocha v k.ú. Chotěšice vybudovaná obcí podle PSZ při KoPÚ Chotěšice.

 Exkurze ČZU FŽP 052024 Středočeský kraj

Organizaci celé exkurze zařídil Ing. Zdeněk Jahn, vedoucí Pobočky Nymburk (SPÚ).

Exkurze ČZU FŽP 052024 Středočeský kraj

Státní pozemkový úřad obecně věnuje pozornost spolupráci se středními, vyššími odbornými a vysokými školami nejen při určování obsahu odborného vzdělávání, ale především na vyšších stupních vzdělávání při zajišťování odborné praxe pro studenty a také účasti odborníků z řad SPÚ na školách ve formě pravidelné výuky nebo při jednorázových odborných přednáškách či terénních exkurzích.

 

Kontakt pro média:

Petra Kazdová
tisková mluvčí
Státní pozemkový úřad

GSM: + 420 602 592 875
e-mail: komunikace@spucr.cz
www.spucr.cz

Přílohy Poslední aktualizace
1. exkurze PV 6.5. dopoledne
soubor pdfNové okno( PDF, 481.27 KB)
9.5.2024
2. Exkurze NB 6.5. odpoledne
soubor pdfNové okno( PDF, 1.88 MB)
9.5.2024
3. Exkurze NB 7.5. dopoledne
soubor pdfNové okno( PDF, 1.4 MB)
9.5.2024