Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

2016

Kontrola nemovitostí Státního pozemkového úřadu přinese do státního rozpočtu desítky milionů

Praha, 28. dubna 2016 – Státní pozemkový úřad (SPÚ) dokončil kontrolu hospodaření se státními nemovitostmi v gesci SPÚ. Celkem úřad zkontroloval 16 718 pozemků a 6 667 položek hmotného investičního majetku. Následně došlo k uzavření nových nájemních smluv a dohod, které by do státní pokladny měly přinést takřka 62 milionů korun....

Spolupráce mezi Státním pozemkovým úřadem a Českomoravskou mysliveckou jednotou pomůže lesní zvěři

Praha, 7. dubna 2016 – Ústřední ředitelka Státního pozemkového úřadu (SPÚ) Svatava Maradová dnes podepsala dohodu o spolupráci s Českomoravskou mysliveckou jednotou. Stalo se tak v rámci veletrhu Techagro, který se spolu s veletrhy lesnictví a myslivosti Silva Regina, o výživě a chovu zvířat Animal vetex a výstavou Biomasa, koná na brněnském výstavišti. Jedná se o největší veletrh zemědělské techniky v Evropě v tomto roce....

Svatava Maradová: Státní pozemkový úřad bude ještě intenzivněji řešit problematiku sucha a eroze půdy

Praha, 5. dubna 2016 – O významu pozemkových úprav pro ochranu půdy, zdrojích financování a výhledu jejich vývoje hovořila ústřední ředitelka Státního pozemkového úřadu Svatava Maradová na semináři „Ochrana půdy, pozemkové úpravy, finanční nástroje“, který se uskutečnil v úterý 5. dubna 2016 v Senátu....

Spolupráce Státního pozemkového úřadu a Agrární komory ČR

Praha, 4. dubna 2016 – V sobotu 2. dubna 2016 podepsala ústřední ředitelka Státního pozemkového úřadu Svatava Maradová s prezidentem Agrární komory České republiky Miroslavem Tomanem dohodu o vzájemné spolupráci, jejímž cílem je přiblížit úroveň veřejné správy a nevládní agrární organizace, což přispěje ke zkvalitnění normativní i decizní činnosti úřadu zajištěním toku informací....

Státní pozemkový úřad se spolu s Výzkumným ústavem vodohospodářským podílí na řešení sucha

Praha, 18. března 2016 – V pátek 18. března 2016 podepsal sekční ředitel Státního pozemkového úřadu Milan Rybka v zastoupení za ústřední ředitelku Svatavu Maradovou spolu s ředitelem Výzkumného ústavu vodohospodářského Markem Riederem dohodu o vzájemné spolupráci, která má mimo jiné přispět ke zlepšení řešení odtokových poměrů a retence vody v krajině....

Novou etapu ochrany zemědělské a lesní půdy zahajuje spolupráce Státního pozemkového úřadu a Lesů ČR

Praha, 17. března 2016 – Ústřední ředitelka Státního pozemkového úřadu Svatava Maradová podepsala spolu s generálním ředitelem státního podniku Lesy České republiky Danielem Szórádem dohodu o vzájemné spolupráci. Dohoda zakládá budoucí spolupráci ve vytváření podmínek pro racionální hospodaření na zemědělské a lesní půdě, lepší ochranu a zúrodnění půdního a lesního fondu se zaměřením na řešení odtokových poměrů a retenci vody v krajině....

Zařízení realizovaná Státním pozemkovým úřadem účinně bojují se suchem

Praha, 16. března 2016 – V úterý 15. března 2016 se v prostorách Senátu Parlamentu ČR uskutečnilo vyhlášení výsledků 9. ročníku soutěže Společné zařízení roku, kterou pořádá Státní pozemkový úřad (SPÚ) ve spolupráci s Českomoravskou komorou pro pozemkové úpravy. Záštitu nad letošním vyhlašováním převzal ministr zemědělství Marian Jurečka....

Spolupráce Státního pozemkového úřadu a Národní sítě Místních akčních skupin pomůže řešit odtokové poměry v krajině

Praha, 8. března 2016 – V úterý 8. března 2016 podepsal sekční ředitel Státního pozemkového úřadu Milan Rybka v zastoupení za ústřední ředitelku Svatavu Maradovou spolu s předsedou Národní sítě Místních akčních skupin Václavem Pošmurným dohodu o vzájemné spolupráci, která má mimo jiné přispět ke zvýšení kvality života na venkově, ochraně půdního fondu či řešení odtokových poměrů v krajině....

Byl zahájen příjem žádostí o dotace pro pozemkové úpravy

V minulém týdnu byl zahájen příjem žádostí o dotaci pro opatření Pozemkové úpravy z operačního programu Evropské unie - Program rozvoje venkova....

Státní pozemkový úřad podává žalobu na rozhodnutí o vydání majetku

Praha 22. 2. 2016 - Dne 19. 2. 2016 byla ze strany České republiky – Státního pozemkového úřadu podána žaloba, kterou se SPÚ jako organizační složka státu domáhá rozhodnutí o nevydání zemědělských nemovitostí Československé provincii Milosrdných sester Panny Marie Jeruzalémské soudem a nahrazení rozhodnutí krajského pozemkového úřadu o vydání....