Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

2016

Státní pozemkový úřad rozšiřuje nabídku pozemků pro restituenty

Praha, 1. srpna 2016 – V souvislosti s novelou zákona o Státním pozemkovém úřadu, která vstupuje v účinnost dne 1. srpna 2016, dochází ke změnám ve vyhlášených veřejných nabídkách pozemků. Nabídka pro zemědělce vyhlášená na 7. listopadu 2016 se ruší a k tomuto termínu bude vyhlášena letošní čtvrtá nabídka určená pro restituenty (oprávněné osoby)....

Státní pozemkový úřad prezentoval svoji činnost delegaci z Turecka

Praha, 19. července 2016 – Vedení Státního pozemkového úřadu (SPÚ) přijalo zástupce tureckého katastrálního úřadu. Cílem setkání bylo zejména předání zkušeností SPÚ v oblasti realizace adaptačních opatření na změnu klimatu v procesu pozemkových úprav....

Státní pozemkový úřad se s Povodím Vltavy zaměří na řešení nedostatku vody

Praha, 28. června 2016 – Ústřední ředitelka Státního pozemkového úřadu Svatava Maradová dnes podepsala spolu s generálním ředitelem státního podniku Povodí Vltavy Petrem Kubalou dohodu o vzájemné spolupráci. Dohoda zakládá budoucí kooperaci zejména při zmírňování negativních dopadů sucha a nedostatku vody a při realizaci protipovodňových opatření....

Ředitelka Maradová prezentovala činnost SPÚ na seminářích pro zemědělce „Strategie MZe 2030“

Praha, 20. června 2016 – Ústřední ředitelka Státního pozemkového úřadu Svatava Maradová dnes představila široké zemědělské veřejnosti na semináři v Ostravě realizované i plánované kroky, které podniká její úřad především v oblasti pozemkových úprav....

Státní pozemkový úřad má nové moderní webové stránky

Praha, 1. června 2016 – Od 1. června 2016 mění Státní pozemkový úřad své webové stránky. Cílem nové podoby webu je uživatelsky přívětivější prostředí a přehlednější informace. Adresa webových stránek zůstává stejná: www.spucr.cz....

Svatava Maradová: Novela zákona o Státním pozemkovém úřadu zajistí hospodárné nakládání se státní zemědělskou půdou

Praha, 1. června 2016 – Prezident Miloš Zeman dnes podepsal novelu zákona o Státním pozemkovém úřadu, která omezí vydávání státní zemědělské půdy a současně umožní vytvoření dostatečné rezervy pro vlastní potřeby státu....

Státní pozemkový úřad i letos nabídne pozemky restituentům

Praha, 23. května 2016 – Státní pozemkový úřad je i v letošním roce připraven nabídnout restituentům (oprávněným osobám) adekvátní počet pozemků k uspokojení jejich restitučních nároků....

Spolupráce Státního pozemkového úřadu a Vojenských lesů a statků přispěje k ochraně zemědělské a lesní půdy

Praha, 10. května 2016 – Ústřední ředitelka Státního pozemkového úřadu Svatava Maradová podepsala spolu s ředitelem státního podniku Vojenské lesy a statky ČR Josefem Vojáčkem dohodu o vzájemné spolupráci. Dohoda zakládá budoucí spolupráci ve vytváření podmínek pro racionální hospodaření na zemědělské a lesní půdě, lepší ochranu a zúrodnění půdního a lesního fondu se zaměřením na řešení odtokových poměrů a retenci vody v krajině....

Svatava Maradová podepsala Memorandum o spolupráci v oblasti zajištění zachování, obnovy a rozvoje venkovské krajiny

Praha, 9. května 2016 - Na Ministerstvu zemědělství dnes ministr zemědělství Marian Jurečka, ústřední ředitelka Státního pozemkového úřadu Svatava Maradová a zástupci Lesů ČR, podniků Povodí a Národní sítě Místních akčních skupin podepsali Memorandum o spolupráci v oblasti zajištění zachování, obnovy a rozvoje venkovské krajiny....

Státní pozemkový úřad sjednotil proces při udělování úředních oprávnění k projektování pozemkových úprav

Praha, 29. dubna 2016 – Státní pozemkový úřad (SPÚ) schválil Jednací řád ke zkouškám odborné způsobilosti, který zajistí přesný postup pro konání zkoušek i eventuální odnímání úředních oprávnění k projektování pozemkových úprav....