Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Královehradecký

Pozemková úprava napraví dávnou křivdu

     V roce 1959 došlo na základě mezistátní smlouvy (zveřejněna ve vyhlášce ministra zahraničních věcí jako č. 23/1959 Sb., o konečném vytýčení státních hranic) ke změně průběhu hranice mezi ČSSR a PLR....

Komplexní pozemkové úpravy zahajované pobočkou Hradec Králové

V prvním pololetí letošního roku proběhly a ještě proběhnou úvodní jednání 7 komplexních pozemkových úprav, které zahájila Pobočka Hradec Králové v předchozích letech....

Zpracování „Studie odtokových poměrů pro k.ú. Dobré a Hlinné u Dobrého“

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou převzal od zhotovitele vypracovanou „Studii odtokových poměrů pro k.ú. Dobré a Hlinné u Dobrého“....

Výstavba polní cesty VC 20 v k. ú. Hřibojedy

Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Trutnov vybudoval v letošním roce polní cestu VC 20 v k. ú. Hřibojedy. Projekt byl navržen v souladu s plánem společných zařízení dle schválených komplexních pozemkových úprav v k. ú. Hřibojedy a přilehlých částech okolních katastrálních území....

Obec po roce užívání ocenila vybudovanou polní cestu

Státní pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov n. Kn. v rámci realizace opatření vyplývajících ze schváleného návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Králova Lhota vybudoval Polní cestu C 1 v k.ú. Králova Lhota s připojením na silnici III/30815 v k.ú. Jásenná. Trasa cesty je již historicky ideální spojnicí mezi Královou Lhotou a Jásennou. Vedle propojení těchto katastrálních území má především význam jako komunikace, která zpřístupňuje okolní rozsáhlé, zemědělsky intenzivně obhospodařované pozemky. Již ve fázi projednávání návrhu plánu společných zařízení vznikl požadavek na její realizaci....

Polní cesty v k. ú. Vršce ( okres Jičín ) a archeologické památky

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Jičín realizoval v loňském roce hlavní polní cestu HCS 5 v katastrálním území Vršce dle schváleného návrhu komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Vršce....

Výstavba tří polních cest v k. ú. Horní Lánov

Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Trutnov úspěšně vybudoval soubor tří polních cest VPC 2, VPC 3 a VPC4 v k. ú. Horní Lánov. Projekt byl navržen v souladu s plánem společných zařízení dle schváleného návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Horní Lánov....

Polní cesta S-1 Hroška - Byzhradec

Státní pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov n. Kněžnou, v rámci realizace opatření vyplývajících ze schváleného návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Hroška a Byzhradec vybudoval Polní cestu S-1 Hroška - Byzhradec....

Jednání o stavbě dálnice D11 v Královehradeckém kraji

Dlouho očekávané pokračování stavby dálnice D11 nabývá jasnějších obrysů. Ředitelství silnic a dálnic předpokládá zahájení výstavby úseku 1106 (Hradec Králové – Smiřice) a úseku 1107 (Smiřice – Jaroměř) začátkem roku 2016 s dobou výstavby asi 4 roky, tj. do roku 2020....

Protipovodňové opatření Slatina nad Úpou

Poldr ve Slatině nad Úpou - okres Náchod Ukázka funkčnosti protipovodňového opatření...