Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Královehradecký

Uzavření pobočky KPÚ pro Královéhradecký kraj

Z důvodu přerušení dodávky elektrické energie dne 12. 2. 2020 bude po celý den uzavřeno pracoviště Krajského pozemkového úřadu pro Královehradecký kraj Kydlinovská 245, Hradec Králové. Provoz podatelny nebude omezen! Bližší informace žádejte na tel. 727 937 172 nebo e-mailu: kralovehradecky.kraj@spucr.cz. Děkujeme za pochopení....

Omezení provozu KPÚ pro Královéhradecký kraj z důvodu přerušení dodávky elektřiny

Z důvodu plánovaného přerušení dodávky elektřiny bude ve čtvrtek 21. 2. 2019 přerušen provoz KPÚ pro Královéhradecký kraj....

Oznámení o omezení provozu Pobočky Hradec Králové

Z důvodu přerušení dodávky vody je v úterý 22. 1. 2019 od 11:30 h omezen provoz na PK Hradec Králové (KPÚ pro Královéhradecký kraj)....

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Ledce Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Klášter nad Dědinou (dále jen KoPÚ)

Již v pořadí 4. článek o pozemkových úpravách navazuje na předchozí články uveřejňované v Ledeckém zpravodaji. Nyní jsme se posunuli už do 7. fáze pozemkových úprav – do fáze návrhu nového umístění pozemků. Podkladem neboli kostrou pro zpracování návrhu nového uspořádání pozemků je plán společných zařízení zpracovaný v předcházející fázi....

Lokální biokoridor LBK 3-5 v k. ú. Běchary - 2. místo v soutěži Společné zařízení roku 2016 pro Pobočku Jičín

Lokální biokoridor LBK 3-5 v k. ú. Běchary realizovaný Pobočkou Jičín se umístil v kategorii Opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí na 2. místě....

Dobrá věc se podařila

Když 2.srpna letošního roku vydal Městský úřad Náchod, Odbor dopravy a silničního hospodářství kolaudační souhlas na stavbu „Polní cesty C1 a C11 v katastrálním území Dolní Radechová“, (poté co na závěrečné kontrolní prohlídce stavby nezjistil závady bránící jejímu užívání), mohli být spokojeni všichni zúčastnění....

Letní sezóna ve znamení úvodních jednání v okrese Rychnov nad Kněžnou

SPÚ Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou uskutečnila v červnu 2016 a uskuteční během prázdnin úvodní jednání ke čtyřem komplexním pozemkovým úpravám. Dne 22. 6....

Exkurze studentů České zemědělské univerzity (ČZU) Praha - Fakulty životního prostředí k problematice pozemkových úprav v podhorských oblastech okresu Trutnov

Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj ve spolupráci s Pobočkou Trutnov a Fakultou životního prostředí ČZU Praha zorganizoval ve dnech 10. a 11. května 2016 dvoudenní praktickou exkurzi pro studenty 1. ročníku magisterského studia oboru krajinářství a pozemkových úprav....

Studie odtokových poměrů pro katastrální území Cerekvice nad Bystřicí a Třebovětice

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Jičín, převzal od zhotovitele vypracovanou „Studii odtokových poměrů pro katastrální území Cerekvice nad Bystřicí a Třebovětice“. Pobočka připravuje na základě žádostí vlastníků a Obce Cerekvice nad Bystřicí komplexní pozemkové úpravy v těchto katastrálních územích. Při přípravných pracích byly zjištěny komplikované odtokové poměry v morfologicky členitém terénu, které již v minulém století způsobily při bleskové povodni v Třebověticích smrt 9 lidí, mnoha kusů zvířat a škody na nemovitostech. Bleskových povodní i v tomto regionu v posledních letech přibývá, zatím naštěstí s méně tragickými následky. Kritické území je však trvale intenzivně zemědělsky využíváno a to včetně pěstování širokořádkových plodin. Srážkové vody z 900 ha pozemků jsou odváděny do vodního toku, který protéká přímo zástavbou Třebovětic....