Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Regionální dokumentační komise

Regionální dokumentační komise (dále jen „RDK“) se zřizují za účelem zvýšení kvality zejména technického řešení pozemkových úprav prováděných ve smyslu zákona č.139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů.
Posuzovací a kontrolní činnost RDK je zaměřena na projekty plánů společných zařízení (dále jen „PSZ“), popřípadě na vyžádání pobočky také vodohospodářských studií nebo dokumentace k řízení o povolení a provedení stavby a k územnímu řízení. Jako dokumentace na realizaci staveb společných zařízení pozemkových úprav se předkládají také ty dokumentace, které jsou uvedeny v seznamu RDK při projednání PSZ s tím, že budou při realizaci předloženy RDK. Jde o celkové posouzení zpracovaného díla po stránce souladu s technickými a právními předpisy, dodržení cílů pozemkových úprav, ekonomičnosti návrhu řešení a celkové úrovně zpracování, a to před schválením prací v příslušné etapě procesu pozemkových úprav. RDK tak přispívají k efektivnějšímu a účelnému vynakládání veřejných prostředků.

Přílohy Poslední aktualizace
Směrnice o postavení a činnosti RDK
soubor docxNové okno( DOCX, 61.09 KB)
1.8.2019
Jednací řád RDK
soubor docNové okno( DOC, 77.5 KB)
1.8.2019

Přečteno: 5750x