Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Opatření ústředního ředitele SPÚ ke klimatické studii

Ke dni 1. 1. 2022 nabyl účinnosti Metodický návod pro provádění pozemkových úprav-MN 01/2022 (MN). Tento MN m.j. odkazuje na Studii klimatických charakteristik pro účely dimenzování prvků PSZ a posouzení dokumentací pro realizaci vodohospodářských staveb (Klimatická studie).

Vzhledem k tomu, že závěry Klimatické studie nebyly dosud jednoznačně potvrzeny, bude do doby potvrzení závěrů Klimatické studie a jejich zveřejnění na stránkách SPÚ, platit postup uvedený v MN 01/2022, uplatňovaný bez koeficientů vycházejících z Klimatické studie.

Pro stanovení přípustného smyvu (do doby vypracování nové komplexní metodiky PEO) platí hodnoty uvedené v publikaci „Janeček M. a kol. (2012) Ochrana zemědělské půdy před erozí. Metodika. Praha: ČZU Praha, 113 s. ISBN 978-80-87415-42-9 usměrněné nařízením Státního pozemkového úřadu č.j. SPU 554682/2014-1184/Ma ze dne 10. listopadu 2014 (Příloha 24 MN).

O zplatnění výsledků závěrů Klimatické studie a zpracování nové komplexní metodiky PEO budou KPÚ, pobočky i zpracovatelé návrhů pozemkových úprav informováni.
Toto sdělení je určeno KPÚ, pobočkám KPÚ a současně bude zveřejněno na webových stránkách SPÚ, pro potřeby zpracovatelů pozemkových úprav.

Přílohy Poslední aktualizace
Dočasná úprava postupu podle MN - dopis ÚŘ.pdf
soubor pdfNové okno( PDF, 234.05 KB)
12.4.2022

Přečteno: 1326x